Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2010

Den s handicapem, den bez bariér 2010

Den s handicapem, den bez bariér Český Krumlov 2010, prohlídka zámku

Zámek 57
38101 Český Krumlov
Kontakt: Kiwanis klub Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 614
Fax: +420 380 704 619

E-mail: handicap@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/handicap2010

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2010Den s handicapem, den bez bariér 2010


Pořadatelé, partneři a sponzoři akce Dens handicapem, den bez bariér Český Krumlov 2010

Vážení hosté, milí přátelé.

Opět po roce Vás rádi zveme na setkání "bez bariér" v Českém Krumlově. Letošní ročník nese biblické číslo sedm. I tentokrát bychom chtěli různými činnostmi přispět k tomu, aby si každý objevil ten svůj kousek Krumlova, nějaké mimořádné místo, nezaměnitelný pohled nebo překvapivý dotek.

Jako obvykle jsou pro Vás připraveny speciální prohlídky zámku a barokního divadla, prohlídky města pro vozíčkáře či nevidomé s doprovodem profesionálního průvodce. Otevřena jsou i muzea a galerie, kde je možné za pomoci asistentů navštívit zajímavé expozice. Máte-li rádi trochu dobrodružství, bude pro Vás zážitkem poznávání starého města z řeky Vltavy, na které se můžete vypravit na voru.

Bohatý program na náměstí zahrnuje hudbu, tanec a představení různých zajímavých a užitečných aktivit. Věříme, že nám magická sedmička letošního roku přinese štěstí a společně prožijeme den plný radosti, zážitků a přátelských setkání.

Tedy do toho a pořádně si to užijeme!

Členové Kiwanis klubu Český Krumlov
Registrace účastníků

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 09:00 - 11:00

Registrace účastníků probíhá na náměstí Svornosti.

Parkování osobních vozidel registrovaných účastníků na parkovišti (Pr) zadní část parkoviště Jelenka P1 (ze směru České Budějovice, naproti zimnímu stadionu).
Parkování je možné od 9:00 po celý den.
Oficiální zahájení

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 11:00
Upravená II. prohlídková trasa - Státní hrad a zámek

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 15:00

Státní hrad a zámek Státní hrad a zámek

V rámci akce bude zpřístupněna část II. prohlídkové trasy.

Zámek poskytuje průvodce v českém jazyce a vstup pro registrované návštěvníky ZTP a jejich doprovod zdarma.

Speciální trasa prohlídky zahrnuje:
Plášťovou chodbu, obrazárnu, pokoj pro komornou a šatnu kněžny Eleonory, toaletní místnost, ložnici kněžny Eleonory, pracovnu, předpokoj, jídelnu a návrat do zahrady.
Doba trvání max. 60 minut. Ve skupině max. 7 vozíčkářů + doprovod, celkem do 25 osob.
Zahájení prohlídek z letní jízdárny (zahrada naproti Zámecké jízdárně).
Čas prohlídek: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00, polední přestávka 12.00 - 13.00.
Prohlídková trasa není vhodná pro pojízdná lůžka.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny

Prohlídka s průvodcem: čeština
Prohlídka barokního divadla - Státní hrad a zámek

Termín Od - Do Délka prohlídky
11.09.2010   (So) 11:00 - 11:40 00:40 hod.
11.09.2010   (So) 14:00 - 14:40 00:40 hod.

Barokní divadlo: přístup bočním vchodem na 5. zámeckém nádvoří.
Doba trvání cca 40 min. Ve skupině max. 7 vozíčkářů + doprovod, celkem do 25 osob.
Prohlídka není vhodná pro pojízdná lůžka.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Egon Schiele Art Centrum


Egon Schiele Art Centrum

Individuální prohlídka aktuálních výstav – 10.00 - 18.00 hod.
Výstavy:
stálá dokumentační výstava o životě a díle Egona Schieleho.

Egon Schiele Art Centrum je plně bezbariérové a je návštěvníkům k dispozici i mimo rámec akce Den s handicapem - Den bez bariér. Otvírací hodiny a více informací na www.schieleartcentrum.cz
Regionální muzeum v Českém Krumlově

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 16:00

Individuální prohlídka Regionálního muzea v Českém Krumlově - pro registrované účastníky akce z darma.

Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.
Muzeum stavebních dějin a řemesel v Českém Krumlově

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 16:00

Cílem muzejní expozice v přízemí historického domu u mlýnského náhonu v centru Českého Krumlova je představit dokumentaci památkové obnovy města, v níž je zachycen vývoj interiérů, fasád i některých detailů stavebního řemesla českokrumlovských měšťanských domů.
Pohádkový dům Český Krumlov


Pohádkový dům

Expozice loutek Národního muzea v Praze.
Výstava je taktéž součástí programu "Dotkni se Českého Krumlova" - představuje některé typické loutky pro zrakově postižené.
Galerie Fíďa – sochy, obrazy, ukázka tvorby.

Typ nabídky: pro jednotlivce i skupiny
Skupinová prohlídka města - pro vozíčkáře

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 11:30
11.09.2010   (So) 14:30 - 16:00

Skupinová prohlíkda pro vozíčkáře

Skupinová prohlídka města s profesionálním průvodcem za pomoci asistentů. Skupina max. 20 vozíčkářů + doprovod. Zahájení prohlídek je na náměstí Svornosti.
Dotkni se Českého Krumlova

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 13:00 - 14:30

Dotkni se Českého Krumlova

Skupinová prohlídka pro zrakově postižené.
Komentovaná procházka po městě za pomoci osobních asistentů, se zastávkami na místech, kde se nevidomí dozvědí zajímavosti o městě a kde se mohou přímo dotknout vzácných památek minulosti.

Prohlídka je zdarma pro nevidomé a jejich doprovod.

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce
Český Krumlov z řeky Vltavy - vyhlídková plavba na voru

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 11:00 - 11:45
11.09.2010   (So) 13:00 - 13:45
11.09.2010   (So) 15:00 - 15:45

Vyhlídková plavba na voru

Nový pohled na historické centrum Českého Krumlova z hladiny řeky Vltavy. Dobová plavidla řídí dva urostlí voraři.

*popluje se pouze v případě příznivých plavebních podmínek*

Odjezd: od Hotelu Gold, příjezd: k místu zvaném Na Fortně nebo k pivovaru Eggenberg.
Český Krumlov z řeky Vltavy - vyhlídková plavba na raftu

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 10:45
11.09.2010   (So) 12:00 - 12:45
11.09.2010   (So) 16:00 - 16:45

Vyhlídková plavba na raftu

Projížďky pro handicapované na raftu. Jízda pro odvážnější. Nevhodné pro ZP upoutané na pojízdném lůžku a pro ZTP. Organizátoři si z důvodu bezpečnosti vyhrazují právo posoudit situaci na místě individuálně.

Odjezd: od Hotelu Gold,
příjezd: k místu zvaném Na Fortně nebo k pivovaru Eggenberg.
Doba plavby: cca 30 minut.
Počet raftů 2, max. 5 osob na raft + průvodce.

Počet osob v prohlídce: Do 10
Kulturní program na náměstí Svornosti

Termín Od - Do
11.09.2010   (So) 10:00 - 16:00

Den s handicapem - Den bez bariér 2009 ve fotografiích Den s handicapem - Den bez bariér 2009 ve fotografiích Den s handicapem - Den bez bariér 2009 ve fotografiích Den s handicapem - Den bez bariér 2009 ve fotografiích

Kulturní program:

10.00
Zahájení programu moderátorskou dvojicí

10.10
Black Bottom

11.00
Oficiální zahájení – prezident klubu, starosta, hosté, partneři

11.20 – 12.30
Studio dell´ Arte

12.30 – 13.00
Kejklíř Vítek

13.00 – 13.45
Raven

13.45 – 14.15
„Zkusme si to na chvíli“
program pro nehandicapované návštěvníky akce.
Každý může na chvíli vyzkoušet, jak vypadá svět např. z kolečkového křesla.

13.15 – 14.45
Theater Malaria, Gallneukirchen

14.45 – 15.15
Kejklíř Vítek

15.15
Madfinger (45 minut)

16.00
Zakončení programu

Možnosti: vstup volný, bezbariérový přístup
Parkování


Pro registrované účastníky bude zabezpečeno parkování vozidel na centrálním parkovišti Pr (za parkovištěm P1 cca 200m, směr Chvalšiny, naproti zimnímu stadionu - viz náčrtek), kde obdrží parkovací kartu oprávňující k vjezdu na centrální parkoviště P1, P2, P3, P4 a Pr v den konání akce.
Ve městě existuje několik dalších vyhrazených stání pro vozidla ZP/ZTP, ale označení neznamená bezplatné parkování. Parkovací karty vydané účastníkům akce neplatí univerzálně na všechny parkovací plochy a vyhrazená stání, pouze na vyjmenované centrální parkoviště s automatizovaným provozem.
Registrace individuálních účastníků


Registrace účastníků

Doporučujeme všem účastníkům akce aby se co nejdříve zaregistrovali a tak si rezervovali vybranou prohlídku či akci.
Kapacita některých prohlídek a akcí je omezená, proto je můžeme garantovat pouze do vyčerpání provozovatelem stanovených limitů.
Můžete využít Rezervační on-line formulář, nebo nám napsat email na :
handicap@ckrumlov.cz

Pokud budete využívat on-line Registrační formulář, prosíme uveďte v poznámce jako doplňující informace o (druh ZP/ZTP, počet ZP, asistentů a další doprovodné osoby, počet a SPZ vozidel, případně jiné potřebné informace a požadavky, apod.)

Akce se můžete samozřejmě zůčastnit i bez předchozí registrace, stačí přijít k registraci v den konání akce, přednost
však mají dříve zaslané registrace.
Registrace skupin - objednávka pro skupiny


Registrace skupin

Instituce, organizace a organizované skupiny mohou využít on-line Registrační formulář, kde prosíme uveďte v poznámce informace o vaší skupině (kontakty, počet, druh ZP, počet doprovodných osob, počet vozidel apod.), nebo nám napsat na mail handicap@ckrumlov.cz
Registrace dobrovolných asistentů


Registrace dobrovolných asistentů

Pokud nám chcete pomoci jako dobrovoný asistent, ozvěte se nám na náš mail:

handicap@ckrumlov.cz

Naši pomocníci jsou v průběhu akce využíváni pro osobní asistenci (doprovod nevidomých, pomoc s vozíkem, osobní doprovod), obsluha schodolezů, poskytování informací o akci, pomoc s orientací ve městě, příprava a úklid jednotlivých stanovišť, pomoc při naložení a vyložení ZP do/z vorů a raftů a pod. Jedná se o dobrovolnou a bezplatnou pomoc. Našim asistentům v průběhu akce můžeme nabídnou stravu (oběd ) a dle potřeby ubytování.

Vzhledem k tomu, že počet potřebných asistentů je limitovaný vyhrazujeme si právo odmítnout bez zdůvodňování všechny nabídky, které nebudeme schopni využít. Všem vybraným asitentům potvrdíme nás zájem o jejich pomoc a budeme je informovat na uvedené kontak
Rezervace ubytování


Organizátoři akce nemají k dispozici žádné zvláštní možnosti ubytování a ani finanční prostředky pro krytí nákladů na ubytování.
Můžeme nabídnout pouze standardní způsoby ubytování, přesto věříme, že si z nabídky vyberete.
Pořadatelé


Kiwanis klub Český Krumlov
město Český Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond
Partneři, sponzoři