Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2009

Příběh města Český Krumlov v roce 2099, aneb budoucnost města očima dětí

Výlet do Linze - společné foto

Kaplická 439
38101 Český Krumlov
Kontakt: Romana Šolcová

Telefon: +420 380 766 414

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2009


Přehlídkový projekt pro děti.
Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov vyhlašují pro žáky základních škol, studenty a děti a mládež přehlídkový projekt „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099“ aneb budoucnost města očima dětí… Tímto projektem se město Český Krumlov připojuje k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009. Jako motivace a inspirace je připravena pro účastníky přehlídky exkurze do rakouského Lince do Ars Electronica Center – Muzeum budoucnosti.
Úkolem dětí je zpracovat vizi budoucnosti města Český Krumlov v roce 2099 vycházející ze znalosti současného stavu. Kreativita, originální nápad, hra, týmová práce a láska k městu jsou hlavními motivačními prvky.

Možné formy zpracování:
- výtvarné dílo např. kresba rozvojového projektu budoucí podoby města nebo model města v roce 2099 nebo vytvoření symbolu - loga města budoucnosti
- literární počin např. napsat povídku, esej
- hudební či dramatické dílo v podobě hymny - znělky či divadelního kusu
- interaktivní prezentace města - webová stránka
- propagační materiál např. mapa a informační leták pro návštěvníky

Cílem projektu je zapojit děti a mládež do programu oslav mimořádného výročí města, hravou a kreativní formou zprostředkovat informace o současném dění a životě, oslovit budoucí generaci Českého Krumlova, generaci, která bude ovlivňovat a vytvářet jeho podobu a určovat život města.
Výsledky práce dětí budou prezentovány i široké veřejnosti.DEN ŠKOLY

Termín Od - Do
22.06.2009 - 25.06.2009   (Po-Čt) 08:30 - 13:00

Den školy Den školy - muzeum

Poslední týden v červnu bude vždy vybrané škole patřit jeden den, kdy se budou moci děti pochlubit a odprezentovat své výtvory a představení ostatním školám.

Pondělí 22.6. 2009
ZŠ Plešivec 8.30 - 13.00

Úterý 23.6. 2009
ZŠ TGM a Gymnázium 8.30 - 13.00

Středa 24.6. 2009
ZŠ Za Nádražím 8.30 - 13.00

Čtvrtek 25.6. 2009
ZŠ Linecká a ZŠ Kaplická 8.30 - 13.00
TÝDEN PRO VEŘEJNOST

Termín Od - Do
22.06.2009 - 25.06.2009   (Po-Čt) 14:00 - 17:00

Týden pro veřejnost - muzeum

Celý týden, respektive od pondělí do čtvrtka, bude mít každá škola dny otevřených dveří pro veřejnost na seznámení s tvorbou školy k tomuto výročí.
ZŠ Plešivec Český Krumlov

Termín Od - Do
22.06.2009   (Po) 08:30 - 17:00

ZŠ Plešivec 009 ZŠ Plešivec 015 ZŠ Plešivec 128

Nabídka školy:
foeyer u jídelny - keramický model centra města v roce 2099, výstava fotografií vztahující se k tématu, videoprezentace fotografií, videoprezentace hudebního vystoupení mladých muzikantů z DDM Český Krumlov

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.:
20 - 30 minut

Místo prezentace:
ZŠ Plešivec Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace:
max. 30 osob

Intervaly prohlídek (prezentací)/počet skupin (žáků):
20 - 30 minut, 14.00 a 14.30 hod. - živé vystoupení mladých muzikantů z DDM Český Krumlov (foeyer u jídelny)

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce:
bez průvodce - volná prohlídka

Kontaktní osoba:
Mgr. Jaroslava Neumannová
tel.: 774 242 314
e-mail: neumannova@zsplesivec.cz
ZŠ T. G. Masaryka a Gymnázium Český Krumlov

Termín Od - Do
23.06.2009   (Út) 08:30 - 17:00

TGM - práce na projektu - kuchyňka TGM - práce na projektu TGM - Linz

Nabídka školy:
Výstava prací žáků a jejich prezentace v prostorách školy
- školní klub - powerpointová prezentace dokumentující činnost žáků na projektu; výstava výkresů žáků 1. stupně
- foeyer v 1. patře - výstava prostorových prací žáků 1. a 2. stupně (budoucnost města očima dětí)
- foeyer v přízemí - futuristický model školy s jeho okolím; literární práce žáků 2. stupně představující jejich vize
- žákovská kuchyňka - servírování jídla budoucnosti aneb biomakarouny chutnají tak, jak vypadají
- Gymnázium bude prezentovat své literární práce ve foeyer u 1. patra

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.:
30 - 45 minut

Místo prezentace:
ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace:
jedna skupina (třída)

Intervaly prohlídek (prezentací)/počet skupin (žáků):
každých 15 minut / jedna skupina (třída) na jednu prohlídku

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce:
s průvodci, stanoviště zajištěné žáky školy

Kontaktní osoba:
Josef Haláček
tel.: 380 711 370
e-mail: halacek@zstgm-ck.cz
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

Termín Od - Do
24.06.2009   (St) 08:30 - 17:00

ZŠ Za Nádražím 3597 ZŠ Za Nádražím 3599 ZŠ Za Nádražím 3588

Nabídka školy:
- českokrumlovské náměstí s výhledem do budoucnosti (papírový 3D model)
- webové stránky v roce 2099 (s dramatickou prezentací)
- hudební vystoupení (hudba budoucnosti)
- dětský časopis z roku 2099

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.:
cca 45 minut

Místo prezentace:
ZŠ Za Nádražím Český Krumlov

Dispoziční kapacita prezentace:
jedna skupina (25 žáků)

Intervaly prohlídek (prezentací)/počet skupin (žáků):
každých 20 minut

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce:
s průvodci, stanoviště zajištěné žáky školy

Kontaktní osoba:
Dana Hoššová
tel.: 380 711 296
e-mail: hossova@zsnadrazi.cz
ZŠ Linecká Český Krumlov

Termín Od - Do
25.06.2009   (Čt) 08:30 - 17:00

ZŠ Linecká 3529 ZŠ Linecká 3548 ZŠ Linecká 3547

Nabídka školy:
divadelní a loutkové představení + hudební vystoupení mladých muzikantů z DDM Český Krumlov

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.:
cca 60 - 90 minut

Místo prezentace:
tělocvična ZŠ Linecká + exteriér

Dispoziční kapacita prezentace:
tělocvična cca 100 žáků; Pohádkový dům cca 30 žáků

Intervaly prohlídek (prezentací)/počet skupin (žáků):
2x za dopoledne, 1. v 9.00 hod., 2. v 11.00 hod. - tělocvična ZŠ Linecká (vč. hudebního vystoupení dětí z DDM Český Krumlov)
odpoledne v 15.00 hod. před domem u "Baziliška" (Soukenická 35) a v 16.00 hod. v Pohádkovém domě

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce:
bez průvodce - volná prohlídka

Kontakt:
Dagmar Ježková
e-mail: dasajezkova@seznam.cz
ZŠ Kaplická Český Krumlov

Termín Od - Do
25.06.2009   (Čt) 08:30 - 17:00

ZŠ Kaplická 3455 ZŠ Kaplická 3459

Nabídka školy:
výstava výtvarných prací

Délka prezentace, prohlídka vystavených děl apod.:
15 minut

Místo prezentace:
ZŠ Kaplická - přízemí budovy

Dispoziční kapacita prezentace:
1 skupina - asi 30 žáků

Intervaly prohlídek (prezentací)/počet skupin (žáků):
po 30 minutách

Prezentace, výstava s průvodcem nebo bez průvodce:
bez průvodce - volná prohlídka

Kontaktní osoby:
B. Thonová
A. Jankovská
AKCE USKUTEČNĚNÉ:

Děti čerpaly inspiraci v Linzi 25. 3. 2009


Linz

Přehlídkový projekt "Příběh města Český Krumlov v roce 2099" aneb budoucnost města očima dětí postoupil do další fáze. Účastníci přehlídky zavítali na exkurzi do rakouského Linze do muzea budoucnosti - Ars Electronica Center. Projekt je organizován městem Český Krumlov a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslavy 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Děti si prohlédly nejen moderní muzeum, ale také centrum města nebo linecký dopravní terminál.
Fotogalerie


Pod odkazem naleznete fotografie z návštěv škol zapojených do projektu.
Partner akce


Logo - Gama Holding

Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice


Exkurzi do Muzea budoucnosti podpořili:

ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
Postbus Linz
Linz Tourismus
Ars Electronica Center Linz