Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2010

700 let města Český Krumlov

2. zámecké nádvoří, foto Lubor Mrázek

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Putschögl

Telefon: +420 380 766 314
Fax: +420 380 766 101

E-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/700

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2010


Seznam nabídek:


Další informace:


Město Český Krumlov dnes patří mezi významná česká města s bohatým historickým i kulturním vývojem. Velmi záhy po založení hradu, zřejmě někdy ve 13. století, vznikla mezi zákruty řeky Vltavy obchodní osada, kterou listina Jindřicha I. z Rožmberka a jeho syna Petra z roku 1309 poprvé v textu výslovně uvádí jako město. Český Krumlov měl tehdy před sebou 700 let značného kulturního i hospodářského rozkvětu, rozvoje a prosperity pod vládou šlechtických rodů Rožmberků, Eggenberků a Schwarzenberků; to vše bez ničivých a devastujících požárů, vojenských vpádů či frontových bojů mocenských válek a sporů. Dodnes si tedy Český Krumlov uchoval svůj historický ráz a charakter, a tak zaslouženě patří mezi nejzachovalejší památkové celky městské architektury u nás i v Evropě.

Od roku 1992 jsou historické centrum města Český Krumlov spolu s areálem Státního hradu a zámku Český Krumlov zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. (Mgr. Martin Jakab)

Nad oslavami 700. výročí města Český Krumlov převzal záštitu ministr kultury Mgr. Václav Jehlička...Výstava "Příběh města Český Krumlov" 2010

Termín Od - Do
23.09.2010 - 31.12.2011   (Út-Ne)

Plakát výstavy

První část výstavy, dokumentující období od nejstarší historie města do roku 1945, bude

veřejnosti zpřístupněna od 23. září 2010, otevření druhé části, která podá svědectví o vývoji
Českého Krumlova od konce 2. světové války až do současnosti, proběhne 20. ledna 2011.

Výstava, v jejímž rámci jsou plánovány obměny, doplňující akcenty, tematické přednášky i audiovizuální projekce, potrvá do 31. prosince 2011.
..Partneři akce

..Objednávka publikace online!!!


Využijte objednávkového formuláře a objednejte si knihu Příběh města Český Krumlov přes internet.
Kniha vydaná u příležitosti 700. výročí města byla slavnostně pokřtěna 28. 9. 2009 v Prokyšově sále Prelatury.

Obsahem knihy je faktografie o historii a vývoji města Český Krumlov od samých začátků, vycházející z historických dokumentů, zpracovaná odborníky z archivů (poslední faktografická publikace vyšla v roce 1965, autor Jiří Záloha). V druhé části publikace naleznete obrazovou dokumentaci života města za posledních 109 let, základem jsou fotografie českokrumlovských fotografů minulosti i současnosti. Kniha je celobarevná, trojjazyčná a má 192 stránek.
..Výstava originálu listiny Jindřicha I. z Rožmberka z 2. 8. 1309

Termín Od - Do
01.02.2010 - 28.02.2010   (Po-Ne)

Český Krumlov je v listině poprvé písemně označen jako město. V Regionálním muzeu v Českém Krumlově budou vystaveny i originály dokumentů listiny, kroniky či mapy. Expozice představí zásadní písemné památky vypovídající o počátcích města, jeho rozvoji a životě jeho obyvatel v sedmi staletích. Chce rovněž připomenout osobnosti města. Klíčové místo je vyhrazeno pro nejstarší památky města z let 1253 - 1347. Zájemci budou mít možnost seznámit se s minulostí Českého Krumlova v takto ucelené podobě vůbec poprvé. K výstavě vyjde reprezentativní katalog. Nad výstavou převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola.
..Sportovní akce


V rámci oslav 700 let se ve městě a jeho okolí uskuteční řada sportovních akcí. Kliknutím na nadpis Sportovní akce se dostanete na stručný přehled akcí, který budeme pravidelně aktualizovat.
..Partneři akce


Budějovický Budvar, národní podnik
E.ON Česká republika, s.r.o.
Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism
Schwan Cosmetics CR, s. r. o.
Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice - partner akce "Příběh města Český Krumlov v roce 2099"
Jihočeský kraj
Ministerstvo kultury České republiky
Hotel The Old Inn
Hotel Růže


Exkurzi do Muzea budoucnosti podpořili:

ČSAD Autobusy České Budějovice a.s.
Postbus Linz
Linz Tourismus
Ars Electronica Center Linz
..Akce uskutečněné:

..Slavnostní mše 25. ledna 2009 v kostele sv. Víta

Termín Od - Do
25.01.2009   (Ne) 09:30

Město Český Krumlov, kostel sv. Víta v ranním oparu. Foto: Zdena Flašková

Město Český Krumlov si v neděli 25. ledna 2009 připomene 570 let ode dne, kdy v roce 1439 pasovský biskup Mikuláš vysvětil kostel svatého Víta. Při této příležitosti se v jeho prostorách uskuteční slavnostní biskupská mše, kterou bude od 9.30 hodin sloužit světící biskup českobudějovický Pavel Posád.

Další informace: Jubileum 700 let města Český Krumlov zahájí slavnostní mše [DOC 472 kB]
..Masopust

Termín Od - Do
24.02.2009   (Út) 16:00

Masopust v Českém Krumlově 2007. Foto: Lubor Mrázek

Téma Český rok si letos vybrali organizátoři masopustu v Českém Krumlově. V maškarním průvodu se objeví kolem padesáti masek.

Termín:
24. 2. 2009

Další informace: V krumlovském masopustu s tématem Český rok půjde na 50 masek [DOC 28 kB]
..Děti čerpaly inspiraci v Linzi 25. 3. 2009


Výlet do Linze

Přehlídkový projekt "Příběh města Český Krumlov v roce 2099" aneb budoucnost města očima dětí postoupil do další fáze. Účastníci přehlídky zavítali na exkurzi do rakouského Linze do muzea budoucnosti - Ars Electronica Center. Projekt je organizován městem Český Krumlov a Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslavy 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Děti si prohlédly nejen moderní muzeum, ale také centrum města nebo linecký dopravní terminál.
..Kouzelný Krumlov

Termín Od - Do
30.04.2009 - 01.05.2009   (Čt-Pá)
30.04.2009 - 01.05.2009   (Čt-Pá)

Dětské čarodějnické odpoledne, Kouzelný Krumlov, 29. dubna - 1. května 2008, foto: Lubor Mrázek

Slavnost, jejíž hlavní myšlenka zní: Nechte se okouzlit (májovým) Krumlovem. V letošním roce bude večerní program věnován právě výročí města, a to poněkud netradiční formou, která by se dala nazvat historickým kabaretem s prvky fikce a mystifikace. V průběhu večera se objeví i nejoblíbenější českokrumlovské kapely, prostor bude i pro projekci zajímavých kousků historie a další překvapení. Celá akce proběhne v zahradách pivovaru Eggenberg, který zajišťuje i gastronomickou nabídku pro všechny návštěvníky.
..Mezioborová konference: Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví

Termín Od - Do
20.05.2009 - 22.05.2009   (St-Pá)

Zámek Český Krumlov, podvečerní atmosféra, Zdroj: JCCR, foto: Lubor Mrázek

Cílem odborného setkání je uchopit proměny Českého Krumlova od předmoderního „organismu" spjatého s aristokratickou rezidencí až po zápis na seznam památek světového kulturního dědictví.

Pořádá: Národní památkový ústav, ú.o.p. České Budějovice
Partneři: ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), Ústav pro dějiny umění FF UK Praha

Místo konání: Státní zámek Český Krumlov
Termín: 20. - 22. 5. 2009

Další informace: http://www.npu-cb.eu/aktuality/?more=65#news65
..Svěcení mariánského sloupu

Termín Od - Do
15.06.2009   (Po) 17:30

Kašna a morový sloup na náměstí v Českém Krumlově, foto: Libor Sváček

Hlavního ochránce města, svatého Víta, připomene 15. června 2009 slavnost v kostele svatého Víta, kdy bude znovuvysvěcen mariánský sloup. Sousoší nechala postavit v letech 1715 - 1716 kněžna Marie Arnoštka z Eggenbergu, rozená Schwarzenbergová. Mariánský sloup s devíti sochami obklopuje ze tří stran kašna. Zcela na vrcholu sloupu se nalézá Panna Maria Immaculata, níže stojí figury sv. Václava, Víta, Jana Evangelisty a Judy Tadeáše. Na soklu posledně jmenovaného světce je vytesáno datum 1716 a signatura sochaře Matěje Václava Jäckela.
..Slavnostní mše k svátku Sv. Víta

Termín Od - Do
15.06.2009   (Po) 18:00
..Instalace plastiky Zvonice pro Evropu

Termín Od - Do
16.06.2009   (Út) 18:00

Plastika Petra Fidricha s názvem Zvonice pro Evropu. Foto: archiv města

Plastika Zvonice pro Evropu autora Petra Fidricha. Své místo najde v Seminární zahradě naproti hotelu Růže.

Zvonice jako symbol archaičnosti a historické kvality města Český Krumlov je nasnadě, neboť se jedná o archetypální prvek v architektuře, a zvonice jsou nedílnou součástí i městských věží. Jedná se ale především o symbol kontinuity člověka s minulostí, což je pro region charakteristické. Tvarově vychází z meandru řeky Vltavy, kopíruje její "omegovský" tok obkličující město. Je to dostatečně efektní křivka na to, aby si zasloužila být zpracována coby tělo zvonice.
..Prohlídky města

Termín Od - Do
17.06.2009   (St) 18:00

Prohlídky města pro občany města zajišťuje českokrumlovský "Cech průvodců".

2 x 5 prohlídek s kapacitou 40 osob. Začátek prohlídek v 18:00 a 19:00 (5 a 5 skupin). Sraz bude na náměstí u kašny. Předchozí rezervace nutná, "místenky" k vyzvednutí zdarma v Infocentru. Nebude nutné prokazovat, zda je účastník občan, ale prohlídky budou pouze v českém jazyce.
..Cena města Český Krumlov

Termín Od - Do
18.06.2009   (Čt) 18:00

Ceny města Český Krumlov za rok 2005, foto: Lubor Mrázek

Cena města Český Krumlov.
..Slavnosti pětilisté růže

Termín Od - Do
19.06.2009 - 21.06.2009   (Pá-Ne)

Slavnosti pětilisté růže, 20. - 22. června 2008, foto: Lubor Mrázek Slavnosti pětilisté růže, 20. - 22. června 2008, foto: Lubor Mrázek Slavnosti pětilisté růže, 20. - 22. června 2008, foto: Lubor Mrázek Slavnosti pětilisté růže, 20. - 22. června 2008, foto: Lubor Mrázek

Slavnosti pětilisté růže

Letošní ročník slavností naváže na oslavu tohoto významného výročí v roce 1909, kdy proběhla městská historická slavnost ještě s účastí knížete Schwarzenberga a zároveň naváže na oslavu tohoto výročí v rámci 2. ročníku Slavností pětilisté růže v roce 1969.
Slavnosti jsou každoročně věnovány rodu posledních Rožmberků a období renesance. V dlouhodobém záměru slavností je právě „devítkový“ ročník zaměřen na prezentaci všech historických období a historii města od gotiky po rokoko. Tento záměr se tedy opakuje pouze jednou za deset let.
Hlavním historickým programem slavností je historický kostýmovaný průvod městem, který představí důležité osobnosti jednotlivých rodů a zajímavé dějinné události od nejstarších Vítkovců po Schwarzenberky s akcentací ryze krumlovských historických momentů, jako je například Dělení růží, Maškarní sál, Barokní divadlo a Schwarzenberská garda. Součástí průvodu bude též několik originálních erbů z roku 1969, vyrobených vlastnoručně zakladatelem slavností, panem Antonínem Zwiefelhoferem. Na přípravě letošního ročníku se jako poradce podílí jeho manželka Zdena Zwiefelhoferová. Průvodu se zúčastní přibližně 700 kostýmovaných postav, rytíři na koních, šermířské a vojenské jednotky, bubeníci, praporečníci, muzikanti, kejklíři a jokulátoři, zástupci cechů.
V doprovodném programu se pak mimo jiné objeví plnokrevný gotický rytířský turnaj na motivy legendy Dělení růží, představení Živých šachů z období renesance, historický program ve všech zákoutích města, středověké hry pro děti i dospělé, historický trh na I. Zámeckém nádvoří, na zhruba deseti scénách pak bude po celé tři dny probíhat program, ve kterém se z hudebních souborů představí například Spirituál kvintet, který část programu bude věnovat dnes již legendárním „Písničkám z roku raz dva“, po dlouhé odmlce se představí nestoři českého historizujícího folku, manželé Marianovi, zakladatelé skupiny Klíč. Odbornější součástí programu budou i taneční semináře a Škola evropských historických bojových umění. Sobotní večer pak završí Noc ohně po celém městě, antický průvod na řece Vltavě a Slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách a nad městem. Hudbou k ohňostroji je kompilace z hudby kapely Blackmore´s Night, která byla hostem loňského ročníku slavností. V doprovodném programu se představí více jak šedesátka různých souborů účinkujících a během tří dnů slavností proběhne na 150 vystoupení různých žánrů konvenujících s historickým zaměřením akce. Samozřejmě nebude chybět ani novinka roku 2008, Mimibar – klidové místo pro maminky s dětmi a další lety ověřené součásti programu.
Slavnosti navštíví každoročně více jak 25.000 návštěvníků z Čech i ze zahraničí.
..Příběh města Český Krumlov v roce 2099


Kouzený Krumlov 2008, foto Lubor Mrázek Logo Gama holding

Přehlídkový projekt pro děti.
Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov vyhlašují pro žáky základních škol, studenty a děti a mládež přehlídkový projekt „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099“ aneb budoucnost města očima dětí… Tímto projektem se město Český Krumlov připojuje k aktivitám Evropského roku kreativity a inovace 2009. Jako motivace a inspirace je připravena pro účastníky přehlídky exkurze do rakouského Lince do Ars Electronica Center – Muzeum budoucnosti.

Soutěž pro děti a mládež
- vyjádření představ a přání o budoucnosti Českého Krumlova (vycházející ze znalostí současnosti)
- soutěžní kategorie např. webová stránka města v roce 2099, kresba projektu rozvoje města, model města v roce 2099, symbol – logo města v budoucnosti, literární počin např. napsat povídku nebo složit hymnu města roku 2099

Termín:
školní rok 2008/2009
exkurze do Lince 25. 3. 2009 (viz. akce uskutečněné)
prezentace výsledků při Dnech otevřených dveří ve školách 22. - 28. 6. 2009
závěrečná přehlídka 29. 6. 2009

Partnerem akce je Gama Holding Praha a.s., odštěpný závod České Budějovice

Další informace: Vyhlášení projektu „Příběh města ČESKÝ KRUMLOV V ROCE 2099“ [PDF 45 kB]
..Fotogalerie projektu Příběh města Český Krumlov v roce 2099

..Vodní hudba pro Český Krumlov

Termín Od - Do
17.07.2009   (Pá)
17.07.2009   (Pá) 21:00

Vodní hudba, rok 1996. Foto: archiv MHF Vodní hudba, rok 1996. Foto: archiv MHF Vodní hudba, rok 1996. Foto: archiv MHF

Vodní hudba pro Český Krumlov

Koncert u příležitosti oslav 700 let od první písemné zmínky o městě. Koncert je součástí Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.

Vodní hudba pro Český Krumlov
Skladatel: Fratišek Xaver Thuri
Literární text: PhDr. Jan Šmíd
Překlad do latiny: Prof. Bohumila Mouchová,CSc.
Účinkují: Severočeská filharmonie Teplice, Kühnův smíšený sbor, Schola Gregoriana Pragensis, sólisté
Dirigent: Charles Olivieri-Munroe

Programové dílo, které skladatel F.X.Thuri napsal na objednávku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov v roce 1996. Téhož roku bylo dílo premiérováno na Jižních terasách Státního hradu a zámku Český Krumlov při příležitosti zahájení 5. ročníku festivalu. Dílo má 6 částí a je věnováno 4 šlechtickým rodům, které vládly na Krumlově. Po úvodním prologu se hudebně přeneseme do 13. století vlády pánů z Krumlova a gregoriánského chorálu, abychom se v další části zaposlouchali do renesančního období vlády Rožmberků. Barokní styl pak reprezentuje období působení Eggenberků. Předposlední část je věnována rodu Schwarzenberků, který více než 200 let vládl na krumlovském panství a v hudbě je pro nás obdobím klasicismu. Závěrečná šestá část je vyvrcholením celého díla, ve kterém zaznívá úvodní hudební motiv z první části. Až symfonická instrumentace v šesté části díla nás pak přivádí až do současnosti.

Zpívané texty jsou v latinském jazyce a mezi jednotlivými částmi díla přednáší recitátor text v češtině, který nám přiblíží historické období další části díla.

Provedení díla se uskuteční na náměstí Svornosti.
..Večerní slavnost v klášterní zahradě, vzkaz potomkům

Termín Od - Do
02.08.2009   (Ne) 20:00 - 22:00

Klášterní zahrada. Foto: archiv města

2. srpna 2009 uplyne přesně 700 let od sepsání listiny, ve které byl Jindřichem I. z Rožmberka Český Krumlov poprvé označen jako město. U této příležitosti se první srpnovou neděli v zahradách kláštera Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou uskuteční večerní slavnost.
Návštěvníci akce budou mít jedinečnou možnost zapsat svůj vzkaz potomkům na listinu, která bude uložena ve věži kláštera jako poselství pro budoucí generace. Atmosféru zahradního prostoru umocní barokní iluminace spolu s kulturním programem během něhož vystoupí místní soubory Fioretto, Českokrumlovští pištci, Brass kvintet. Večerní slavnost vyvrcholí barokním ohňostrojem za doprovodu hudby.

Další informace: TZ Vzkazy budoucím generacím [DOC 142 kB]
..Fotogalerie - Vzkaz potomkům

..Dny evropského dědictví, Český Krumlov 2009

Termín Od - Do
12.09.2009 - 13.09.2009   (So-Ne) 09:00 - 18:00
19.09.2009 - 20.09.2009   (So-Ne) 09:00 - 16:00

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a výchovnou akcí, mezi jejíž hlavní cíle náleží: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Každoročně se v měsíci září otevírají veřejnosti památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní národní téma Dnů evropského dědictví – Památky měřené časem.
"Teprve čas, kdy svědectví, duchovní sdělení či poselství přijímáme, kdy skrze památku nahlížíme náznaky nebo fragmenty duchovna dávné kultury, teprve takový čas památky je smysluplný. K tomu však musíme s tímto nositelem svědectví skutečně žít a musíme jej nechat plnohodnotně existovat. A to znamená také stárnout. Je to sice značně rizikový způsob bytí (jako je riziková každá skutečná existence), avšak plně bezpečnou alternativou by bylo jen umrtvení a mumifikace." (autor Ing. arch. Ivo Koukal)
..Svatováclavské slavnosti

Termín Od - Do
25.09.2009 - 28.09.2009   (Pá-Po)

Svatováclavské slavnosti 2008 v Českém Krumlově. Foto: Lubor Mrázek Svatováclavské slavnosti 2008 v Českém Krumlově. Foto: Lubor Mrázek Svatováclavské slavnosti 2008 v Českém Krumlově. Foto: Lubor Mrázek

Svatováclavské slavnosti

Podtitulem zářijových slavností, který zní „Pocta sv. Václavovi, patronu české země a města Český Krumlov, patronu vinařů a pivovarníků, Oslava státního svátku České republiky“ je vlastně řečeno vše podstatné. Tento ryze český svátek zakotvil v kalendáři akcí po celé republice. Stejně jako u Slavností pětilisté růže se vracíme ke kořenům, v případě slavností Svatováclavských k folkloru. Nedílnou součástí jsou již třetím rokem vystoupení folklorních souborů v rámci Mezinárodního folklorního festivalu. Ve večerním programu s názvem „Folklorní inspirace - inspirace folklorem“ dáváme prostor účinkujícím, kteří z folkloru nejen českého vycházejí a jejichž tvorbu lze zařadit do širokého proudu worldmusic. Nejedná se o představení hudební, ale i například taneční a divadelní. Oblíbeným sobotním programem je Noc otevřených muzeí a galerií, kdy jsou zdarma zpřístupněna významná muzea a galerie ve městě. Neděle je tradičně dnem otevřených srdcí, který je věnován dětem a jejich rodičům. Součástí nedělního dne jsou zdarma otevřené expozice vhodné pro děti, dětská divadelní a hudební představení. Svátečnímu dni je pak ponechán komorní, duchovnější rozměr, lépe konvenující s významným státním svátkem. V rámci dne je možné navštívit mimořádné prohlídky kostela sv. Víta a kaple sv. Václava a slavnostní koncert v kostele sv. Víta. Součástí svátečního dne bude netradiční divadelní představení s názvem Pohádka - Procházka, během kterého se zájemci projdou městem i jeho historií a doputují až do kaple na Křížové hoře, kde budou svědky vyvrcholení oslav svátku svatého Václava. K výročí 700 let města bude v pondělí 28.9. slavnostně pokřtěna publikace „Příběh města Český Krumlov“. Kromě kulturního programu probíhá po dobu slavností na náměstí Svornosti Svatováclavský jarmark a vybrané českokrumlovské restaurace nabízejí tradiční české speciality - Svatováclavské menu. Dorazivší Václavové se pak mohou zvěčnit ve Svatováclavské kronice města Český Krumlov a přidat tak podpis ke stovkám Václavů z nejrůznějších koutů naší vlasti, či slavným nositelům toho jména, kteří každoročně slavnosti navštěvují. Návštěvnost akce 5 500 osob.
..Příběh města Český Krumlov – křest publikace o historii města

Termín Od - Do
28.09.2009   (Po)

Pohlednice č.1689 Zima v Českém Krumlově. Foto: Fotoateliér Seidel

Křest výpravné knihy o historii města. Uskuteční se během Svatováclavských slavností.

Obsahem knihy bude faktografie o historii a vývoji města Český Krumlov od samých začátků, vycházející z historických dokumentů, zpracovaná odborníky z archivů (poslední faktografická publikace vyšla v roce 1965, autor Jiří Záloha)

Druhou částí publikace bude obrazová dokumentace života města za posledních 109 let, základem budou fotografie českokrumlovských fotografů minulosti i současnosti, fotografie budou opatřeny věcným komentářem.

Nová kniha bude celobarevná, trojjazyčná a bude mít 192 stránek.
..Fotogalerie - Křest publikace

..Výstava projektu Budoucnost města Český Krumlov v roce 2099

Termín Od - Do
08.10.2009 - 27.11.2009   (Po-Ne)

Slavnostní vernisáž se uskuteční 8. října 2009 od 15.00 hodin ve vstupní hale Městského úřadu Český Krumlov (Kaplická 439).

Výstava prací a výtvarných děl žáků, kteří se zúčastnili projektu Budoucnost města Český Krumlov v roce 2099, bude k vidění ve vstupní hale Městského úřadu v Kaplické ulici od 29. září do 30. října 2009. Všichni, kdo nestihli navštívit výstavy žáků ve školách na konci školního roku, mají jedinečnou možnost vidět všechna díla a nápady na jednom místě.
Na výstavě nebude chybět keramický model města, papírové modely, obrázky a mnohé další nápady žáků krumlovských škol.
Projekt pro děti a mládež do 18 let je součástí Evropského roku kreativity a inovace. Akci organizovalo město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v rámci oslav 700 let od první zmínky o Českém Krumlově jako o městě. Na projektu se podílely všechny základní školy v Českém Krumlově. Děti v rámci projektu navštívily i rakouské Muzeum budoucnosti – Ars Electronica Center Linz, aby načerpaly nápady a inspiraci na svá díla.

Další informace: Tisková zpráva - Projekt Budoucnost města Český Krumlov v roce 2099 [DOC 136 kB]
..Akce městské knihovny


Městská knihovna Český Krumlov, dětská akce v knihovně

V roce 2009 oslaví Městská knihovna Český Krumlov 130 let od svého založení. Připraví proto několik akcí.

1) Konference pro knihovníky a představitele měst na Českokrumlovsku

Termín: 14. 10. 2009

2) Výstava o historii knihovny v prostorách galerie v areálu Prelatury

3) Žijí mezi námi - publikace s medailony žijících osobností města Český Krumlov

Termín: říjen 2009, Týden knihoven

4) Jak slavíme svátky - literárně-výtvarná soutěž pro děti základních škol

Termín: školní rok 2008/2009
..Základní škola TGM slaví 80 let

Termín Od - Do
09.10.2009   (Pá) 10:00

Oslava 28. října 2008 v Základní škole TGM. Foto: Jitka Augustinová

Základní škola T. G. Masaryka v Českém Krumlově oslaví letos 80 let založení školy. Při této příležitosti uspořádá Den otevřených dveří, který se uskuteční 9. 10. 2009.

------

Program

TĚLOCVIČNA
8,30 – 10,30 Besídka žáků školy
13,00 – 13,45 Dětský hudební soubor Jitřenka – folklórní hudba a tance
14,00 – 16,00 Besídka žáků školy – opakování z dopoledne
16,15 – 16,30 Taneční skupina Storm Dancers Český Krumlov – vystoupení dětských tanečníků

ŠKOLNÍ DVŮR
16,30 – 19,30 Skupina Black Bottom – jazzová skupina
20,00 – 23,00 Skupina Kdo má čas - Jožan Dvořák a kol.

BUDOVA ŠKOLY
8,30 – 17,00 prohlídka učeben 1. stupně s programem pro školáky i předškoláky, ukázka odborných učeben informatiky, zeměpisu, jazykových laboratoří, žákovské kuchyňky
představení 1. a 2. oddělení školní družiny, návštěva školní jídelny s drobným občerstvením
foeyer přízemí – výstava modelu školy budoucnosti
foeyer 1. patra – prezentace výtvarných prostorových prací žáků 1. stupně k výročí 700 let města Český Krumlov

14,00 – 17,00 školní klub – vzpomínky na historii, výstava kronik školy, multimediální prezentace pamětníků

Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení v pivním stanu na dvoře školy.
..Koncert partnerského města

Termín Od - Do
27.10.2009   (Út) 18:00

Návštěva sboru z partnerského města Llanwrtyd Wells v Českém Krumlově, 17. října 2007

Slavnostní koncert mužského pěveckého sboru Builth Male Voice Choir z partnerského města Llanwrtyd Wells.
Koncert je organizován k příležitosti 700. výročí města.
Sbor úspěšně koncertoval v Českém Krumlově již v roce 2007.
Vstup volný!
..Fotogalerie - Koncert partnerského města

..Pochod u příležitosti státního svátku

Termín Od - Do
28.10.2009   (St)

Sraz účastníků pochodu: 16.00 hodin, náměstí Svornosti
Trasa pochodu: rybník Sebevrah - Přídolí - Machovice - Křížová hora (celkem cca 6 km)
Pochod bude zakončen slavnostní vatrou na Křížové hoře v 18.00 hodin.
Pochod pořádá Klub českých turistů, odbor Start Český Krumlov u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Pochod je zároveň věnován 700. výročí města Český Krmlov.
Zvaná je široká veřejnost!
..Advent a Vánoce v Českém Krumlově

Termín Od - Do
29.11.2009 - 06.01.2010   (Po-Ne)

Českokrumlovský advent 2008 ve fotografiích. Foto: Lubor Mrázek Českokrumlovský advent 2008 ve fotografiích. Foto: Lubor Mrázek

Advent a Vánoce v Českém Krumlově

Jak z názvu této akce vyplývá, jde o KRUMLOVSKÝ advent. Tento akcent má zdůraznit naši snahu o to vytvořit místo k setkávání a pospolitosti občanů města. Hlavní program adventu je pak soustředěn na adventní neděle a tradiční svátky, a to na náměstí Svornosti. Součástí adventu jsou také trhy konané na náměstí vždy od pátku do neděle. Mimo tento hlavní program pak probíhá ve městě cca dalších 30 akcí, na nichž se podílejí místní soubory, spolky, instituce, umělci a občané města. K tradicím patří:
- klasická Mše vánoční Jana Jakuba Ryby
- charitativní bleší trh
- koncerty Základní umělecké školy
- výstavy a expozice
- sváteční prohlídky města
- Psí Vánoce
- Živý betlém
- Medvědí Vánoce.
..Fotogalerie - Adventní koncert ZUŠ

..Další akce


Karel Holas a František Černý (zleva) ze skupiny Čechomor. Foto: archiv skupiny

Slavnostní koncert k výročí konce 2. světové války
Akce se koná pod záštitou místostarostky města Ing. Jitky Zikmundové

Termín: 7. 5. 2009, Zámecká jízdárna, 19:00Koncert skupiny Čechomor
Akce se koná pod záštitou starosty města Ing. Luboše Jedličky

Termín: 12. 5. 2009, Zámecká jízdárna, 20:00