Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2008

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD), Český Krumlov 2008

Kaple na Křížové hoře, pohled do ambitu, foto: archiv OIS

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Filip Putschögl

Telefon: +420 380 766 314

E-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2008Seznam nabídek:


Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a výchovnou akcí, mezi jejíž hlavní cíle náleží: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Každoročně se v měsíci září otevírají veřejnosti památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní národní téma Dnů evropského dědictví – Památky v krajině a krajina jako památka - nám otevírá možnosti nových pohledů na pamětihodnosti
a architekturu, jako tichého průvodce naší existence a nevtíravého tvůrce, formujícího naše vnímání a kultivovanost...Museum Fotoateliér Seidel

Termín Od - Do Délka prohlídky Poslední prohlídka
17.09.2008   (St) 09:00 - 18:00 00:55 hod. 17:00 hod.
20.09.2008   (So) 10:00 - 11:30
20.09.2008   (So) 13:00 - 14:30
20.09.2008   (So) 15:00 - 16:30

Muzeum Fotoateliér Seidel, Český Krumlov, foto Lubor Mrázek

Expozice ateliéru Josefa a Františka Seidelových vás překvapí atmosférou 20. – 30. let, množstvím unikátních dobových snímků, fotopohlednic, dochovanými a stále funkčními fotoaparáty, zvětšovacími přístroji nebo zařízením fotokomory. Tato atraktivní sbírka je umocněna o Seidelovy osobní poznámky, deníky, knihy zákazníků i původní zařízení bytu.


V rámci EHD otevřeno pro veřejnost:

17.9. (St) 9:00 - 18:00 hod
Prohlídka s průvodcem zdarma (prohlídky po 30 min., kapacita 20 osob na prohlídku)

Doprovodné akce:
20.9. (So) 10:00, 13:00, 15:00
Prezentace fotografií J. a F. Seidela (kapacita 40 osob), vstupné: zdarma

Rezervace NUTNÁ: on-line na www.ckrumlov.cz/seidel, mailem na info@seidel.cz nebo telefonicky na čísle 380 712 354

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce

Počet osob v prohlídce: Do 20

Prohlídka s průvodcem: čeština, němčina, angličtina
..Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou

Termín Od - Do
13.09.2008 - 14.09.2008   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, západní průčelí ambitu, foto: archiv OIS

V rámci Dnů evropského dědictví budou zpřístupněny běžně uzavřené prostory kláštera.

Zpřístupněné prostory: ambit, kaple Panny Marie Einsiedelské, kostel

Doprovodná akce

13.9. so. 15.00 hod., 14.9. ne. 11.00 hod.
Středověký klášter - prohlídka velkého ambitu s přednáškou o životě, filosofii a umění ve středověkém klášteře s malým koncertem středověké hudby
Dr. Mgr. Hana Blochová - mluvené slovo, zpěv, středověká harfa, psalterium
vstupné zdarma

Možnosti: vstup volný
..Zámek Červený Dvůr

Termín Od - Do
14.09.2008   (Ne) 11:00 - 12:30
14.09.2008   (Ne) 13:00 - 14:30
14.09.2008   (Ne) 15:00 - 16:30

Zámek Červený Dvůr, foto: Libor Sváček

Zámecký park v Červeném Dvoře zahrnuje celkem 105 hektarů přírodně krajinářské úpravy jednak v nejbližším okolí zámku, uvnitř zámeckého dvora a dále rozsáhlé volné partie, rozkládající se jihovýchodním směrem od hlavní zámecké budovy. Zahrada je poprvé připomínána v roce 1598. Zámecký park běžně přístupný veřejnosti.

Doprovodné akce

14.9. ne. 11, 13, 15.00 hod.
Komentovaná prohlídka interiérů zámku a Bažantnice - Mgr. Kateřina Cichrová (NPÚ ČB)
vstup volný
Objevování částečně zmizelého parku - pracovní listy pro malé i velké návštěvníky k dispozici na vrátnici Psychiatrické léčebny

Možnosti: vstup volný

Prohlídka s průvodcem: čeština
..Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře

Termín Od - Do
13.09.2008   (So) 17:00
14.09.2008   (Ne) 10:00 - 17:00

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov, foto: Libor Sváček

13.9. so.
Pouť na svátek Povýšení sv. Kříže, poutní mše od 17:00

Doprovodné akce:

13.9. so. 10 - 16.00 hod.
14.9. ne. 10 - 17.00 hod.
kaple zpřístupněna zdarma

Možnosti: vstup volný
..Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
13.09.2008 - 14.09.2008   (So-Ne) 09:00 - 12:00
13.09.2008 - 14.09.2008   (So-Ne) 13:00 - 16:00

Panorama zámku Český Krumlov nad řekou Vltavou, foto: Lubor Mrázek

13.9. - 14.9. so. a ne.
Prohlídkové trasy hradu a zámku otevřeny 9 - 12.00 a 13 - 16.00 hod., běžné vstupné

Doprovodné akce:

Renesanční dům, V. nádvoří:
1. Konírna s expozicí dopravních prostředků:
- expozice volně přístupná bez průvodce
- provozní doba: 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
2. Depozitář barokního divadla s expozicí kulis a kostýmů
- časy prohlídek: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
- prohlídka potrvá 30 minut
- prohlídka pouze v českém jazyce
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 25
- k prohlídce je nutno vyzvednout volnou vstupenku v pokladně
Bellaria, zámecká zahrada:
1. Sály, fresky, výstava zahradních výpěstků
- expozice volně přístupná bez průvodce
- provozní doba: 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
2. Přednáška k freskové výmalbě (Mgr. Petr Pavelec)
- přednáška bude zrealizována v přízemním sále v ne. 14. 9. od 11:00 hodin
- předpokládaná délka přednášky 1,5 hodiny

Hrádek:
Nerekonstruované interiéry
- expozice volně přístupná bez průvodce
- provozní doba: 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Přednáška ke stavebně-historickému vývoji interiérů budov Hrádku a prezentace projektu „Hradního muzea“, plánovaného NPÚ, ú.o.p. v Českých Budějovicích a Správou SHZ Český Krumlov (Mgr. Petr Pavelec)
- přednáška bude zahájena v ne. 14.9. 2008 ve 14:00 hodin v interiéru Hrádku
- předpokládaná délka přednášky cca 1,5 hodiny

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce