Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2008

XXXIV. mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2008

Ekofilm 2008

Vršovická 65
10010 Praha 10
Kontakt: Ministerstvo životního prostředí; RNDr. Jitka Radová

Telefon: +420 267 122 432

E-mail: ekofilm@ekofilm.cz
WWW: www.ekofilm.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2008


Seznam nabídek:


Cílem festivalu je prezentovat a ocenit nové filmy, které formují vztah člověka k životnímu prostředí, přírodnímu a kulturnímu dědictví v lokálním i globálním měřítku.

EKOFILM je také významnou platformou pro setkání veřejnosti s filmovými tvůrci, odborníky a zástupci státní správy.

Letošní ročník festivalu je věnován Mezinárodnímu roku planety Země 2008.

Vyhlašovatelem EKOFILMU 2008 je Ministerstvo životního prostředí spolu s Jihočeským krajem a městy Český Krumlov a České Budějovice a občanským sdružením EKOFILM.

Organizaci festivalu EKOFILM 2008 zajišťuje Ministerstvo životního prostředí a občanské sdružení EKOFILM...XXXIV. mezinárodní filmový festival EKOFILM 2008

Termín Od - Do
06.10.2008 - 12.10.2008   (Po-Ne)

Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM.

České Budějovice, Český Krumlov.
..Pozvánka

Termín Od - Do
06.10.2008 - 12.10.2008   (Po-Ne)

Vážení přátelé, příznivci fi lmové tvorby, návštěvníci všech generací, v prvním roce s osmičkou na konci po přelomu tisíciletí Vás chci přivítat při příležitosti otevření XXXIV. ročníku Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM 2008. Jeho vyústění se soustředí do dnů mezi 6. a 12. říjnem 2008.

Náš festival výrazně zmezinárodněl, což nedokládá jen jeho členství v ECOmove International nebo dvojnásobné vítězství EKOFILMU v této soutěžní přehlídce světových ekologických festivalů, ale hlavně praktický život - v korespondenci pořadatelského týmu se to jen hemží osloveními z nejrůznějších končin světa. Už teď je projevován zájem o účast v soutěžní přehlídce děl, množí se dotazy na to či ono, docházejí pochvalná či podnětná sdělení k minulým ročníkům.

Rádi bychom co nejodpovědněji a nejoperativněji zprostředkovali cestu toho nejlepšího, k čemu festivalová témata autory-tvůrce strhnou, před zraky co nejširšího publika.

Proto: pokud zašlete na letošní Ekofi lm Váš film a osobně se zúčastníte programu festivalu, bude určitě spokojenost na všech stranách pomyslného trojúhelníku: autorů pořadatelů-diváků.

K soutěžnímu promítání jako vždy připravujeme speciální semináře a diskusní setkání inspirovaná vzrušujícími náměty naší doby. Filmové přehlídky, promítání pro školy a večerní besedy s tvůrci zároveň nabídnou zpestření v místech konání jednotlivých částí festivalu.

Dovolte proto, abych Vás srdečně pozval jménem svým i jménem vyhlašovatelů a organizátorů na festival EKOFILM 2008!

Ať už jste tvůrci nebo potenciální diváci, těším se na setkání s Vámi v Českém Krumlově a Českých Budějovicích.

V úctě a s pozdravem
Prof. Pavel Kovář
prezident festivalu
..Informace a statut


Další informace: Informace a statut [PDF 693 kB]
..Přihláška filmů a videopořadů, akreditace


Další informace: Přihláška filmů a videopořadů, akreditace [PDF 94 kB]
..PROGRAM EKOFILMU 2008


Mezinárodní soutěž filmů, informativní promítání filmů nezařazených do soutěže, filmové přehlídky, projekce pro školy, promítání na přání všech přihlášených filmů, odborné a tvůrčí semináře, besedy s filmovými tvůrci, workshopy a další doprovodné akce.

15. 7. 2008 Přihlášky a doručení filmů
1. 10. 2008 Přihlášky k osobní účasti
6. 10. 2008 Oficiální zahájení festivalu
6. – 11. 10. 2008 Soutěžní promítání, filmové přehlídky, promítání pro školy, odborný program
11. 10. 2008 Slavnostní vyhlášení vítězných filmů, předání cen
12. 10. 2008 To nejlepší z EKOFILMU 2008, zakončení festivalu
..Vyhlašovatel, organizátor, přihlášky filmů, informace


Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 /
RNDr. Jitka Radová,
tel.: +420 267 122 432,
fax: +420 267 311 496
e-mail: ekofilm@ekofilm.cz
http://www.mzp.cz
http://www.ekofilm.cz
..Produkce


Občanské sdružení EKOFILM

Občanské sdružení EKOFILM
tel. / fax: +420 233 323 333,
e-mail: os-ekofilm@volny.cz
http://www.ekofilm.eu
..Místa konání


ČESKÉ BUDĚJOVICE
- Kino Kotva
- Přírodovědecká fakulta JčU
www.c-budejovice.cz, www.jcu.cz

ČESKÝ KRUMLOV
Městské divadlo Český Krumlov
www.divadlo.ckrumlov.cz
www.ckrumlov.cz

www.kraj-jihocesky.cz
..Festival podpořili


Partneři festivalu

Tento projekt se koná za finančního přispění Statutárního města České Budějovice, města Český Krumlov, Jihočeského kraje a Ministerstva kultury České republiky

Česká televize - HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER FESTIVALU:

POD ZÁŠTITOU ČESKÉ KOMISE PRO UNESCO