Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Hrady, zámky, zříceniny

Dívčí Kámen

1834b Dívčí Kámen

Dívčí Kámen
38203 Obec Holubov, p. Křemže
Kontakt: Ing. Zdeňka Tučková

Telefon: +420 775 213 959

E-mail: hrad@divcikamen.cz
WWW: www.divcikamen.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Hrady, zámky, zříceniny

Poloha na mapě


Dívčí Kámen patří k nemnoha hradům v českých zemích, jejichž zakládací listina se dochovala. Hrad se rozhodli založit čtyři synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan. Císař Karel IV. jim 1. července léta 1349 udělil povolení, aby "hrad jistý v Království Českém, Dívčí Kámen v mluvě české zvaný postavili a i hradbami, příkopy, věžemi a ostatními ohradami zpevniti mohli."

V současné době patří Dívčí Kámen svou délkou asi 210 m a šířkou 45 m k největším hradním zříceninám v Čechách. Zachovaly se zde části zdiva horního a dolního hradu a části hradebního opevnění.

Dopravní dostupnost: Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u obce Třísov, 9 km od Českého Krumlova. Do obce Třísov vede autobusové i vlakové spojení, odtud po červené turistické značce. Ke zřícenině můžete vyrazit také z Holubova po žluté turistické značce.

Dopravní dostupnost:
Zřícenina hradu Dívčí Kámen se nachází u vsi Třísov, 9 km severovýchodním směrem od města Český Krumlov.

Ceník platný: 01.01.2019 - 31.12.2019

Položka mj Cena /mj
Děti 6 - 15 letos.30 Kč
Dospělíos.60 Kč
Studenti do 26 let, důchodcios.50 KčHistorie hradu Dívčí Kámen