Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2009

IV. Krumlovský hastrman - Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém plavání

Krumlovský hastrman - Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing. Milan Bukáček

Telefon: +420 380 717 995
Fax: +420 380 717 995
Mobil: +420 606 270 047

E-mail: bukacek@zachranari.com
WWW: www.zachranari.com

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2009


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • Parkování
  • Občerstvení
  • Ubytování


Krumlovský hastrman - 4. ročník Mezinárodního veřejného závodu v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov.

Dopravní dostupnost:
Parkování: doporučujeme parkování na placeném parkovišti P3 - u Domu dětí a mládežeKrumlovský hastrman

Termín Od - Do
18.04.2009   (So) 11:00 - 16:00

Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov.

Ploutvové plavání na vzdálenost 1.500 m.
Závod je určen pro širokou veřejnost podle věkových kategorií v disciplíně – ploutvové plavání na stanovenou vzdálenost dle pravidel s předepsaným vybavením.

Zimní plavání na vzdálenost 250 m.
Plavání se startem z břehu na povel startéra po proudu na určenou vzdálenost podle pravidel zimního plavání.
Ploutvové plavání - vzdálenost 1.500 m

Termín Od - Do
18.04.2009   (So) 13:00 - 13:40

Ploutvové plavání, Český Krumlov

Závod je určen pro širokou veřejnost podle věkových kategorií v disciplíně – ploutvové plavání na stanovenou vzdálenost dle pravidel s předepsaným vybavením - izolační oblek, ploutve max. délka 70 cm, maska, dýchací trubice (tzv. šnorchl).

Každý závodník musí být povinně vybaven /oblečen/ celotělovým izolačním oblekem včetně pokrytí hlavy. Bez této výbavy nebude závodník připuštěn ke startu. Závod bude odstartován hromadně v určeném místě ze břehu. Závodníci poplavou po proudu přes 2 jezy, které je možno překonat podle volby závodníka buď vodou nebo po břehu ve vymezeném prostoru. Po uplavání vzdálenosti cca 1,3 km překoná závodník prostor mezi tzv. Myší dírou cca 60 m během po břehu, kde ve vyznačeném prostoru zahájí opět plavání cca 140 m do prostoru cíle.

V případě nízkého nebo naopak vysokého průtoku vody si pořadatel vyhrazuje právo trať plavání upravit.

Kategorie: (všichni plavou 1.500 m)
A dorostenci 15 – 18 let
B dorostenky 15 – 18 let
C muži do 40 let
D ženy do 40 let
G muži nad 40 let
E ženy nad 40 let
Prezentace a start


Mapa akce

Prezentace závodníků:
18.dubna od 12.00 – 12.45 hod. v ZŠ Linecká, kde budou pro závodníky vyhrazeny šatny včetně sprch.
V případě pěkného počasí před hotelem Gold. Přihlášky zaslat do 10.4. 2009 na e-mail: bukacek@zachranari.com. nebo telefonicky 606 270 047

Start:
v prostoru městského parku před hotelem Gold – po kategoriích
13.00 hod – hromadný start 1500 m
13.40 hod – zimní plavání 250 m
Vyhlášení výsledků


Vyhlášení výsledků a předání cen bude provedeno v restauraci kempu Vltavan v Českém Krumlově - Spolí, kdy první tři závodníci z každé kategorie obdrží věcné ceny. Celkový vítěz ploutvového závodu obdrží putovní pohár starosty města Český Krumlov.
Upozornění!


Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí a riziko. V rámci prezentace závodníci podepíší čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti absolvovat závod. Osoby mladší 18 let budou připuštěny k závodu pouze s doprovodem či písemným souhlasem zákonného zástupce.

V případě nedostatečného nebo naopak vysokého průtoku vody ve Vltavě, který může ohrozit bezpečnost závodníků, se závod uskuteční na Lipenské vodní nádrži v prostoru Výcvikového centra VZS v D. Vltavici v katastru Černá v Pošumaví. V případě potřeby bude tato informace zveřejněna den před konáním závodu na www. zachranari.com
Startovné


Startovné se platí v hotovosti při prezentaci:
- mládež do 18 let 100 Kč/os.
- ostatní 150 Kč/os.

Startovné obsahuje rychlé občerstvení, teplý oběd a vstup na část doprovodného programu viz doprovodný program.

Pro doprovod je možné zakoupit při prezentaci teplý oběd a vstup na doprovodný za cenu 150 Kč/os.

Občerstvení: na startovací kupon teplé jídlo v restauraci v kempu Vltavan v Českém Krumlově.
Ubytování


Ubytování je možno zabezpečit na základě písemné nebo emailové objednávky přijaté do 30.3. 2008 na adresu pořadatele:
• v prostoru kempu Vltavan v Českém Krumlově – Spolí. Kemp umožňuje ubytování v pokojích po cca 10 osobách ve vlastních spacácích za cenu 80 Kč/os.
• v prostoru ubytovny DDM Spolí za cenu 110 Kč/os.
Další možnosti ubytování najdete na www.ubytovani.ckrumlov.cz
Doprovodný program

Termín Od - Do
18.04.2009   (So) 12:00 - 20:00

Doprovodný program:

• 11.00 – 12.30 Ukázky výcviku VZS ČČK, VZS Rakouska, ČČK, vodáků a kynologů - určeno také pro širokou veřejnost
• 11.00 - 15.00 Sjetí Vltavy na raftech - pro zájemce z řad závodníků včetně doprovodu
• 14.00 - 15.00 oběd v ZŠ Linecká
• 16.30 – 17.30 Vyhlášení výsledků v ZŠ Linecká
• 16.00 – 20.00 Návštěva plaveckého bazénu v Č.K. - pro zájemce z řad závodníků
Informace a kontakt


Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov
Ing. Milan Bukáček, U kasáren 111, 38101 Český Krumlov
tel., fax: +420 380 717 995, +420 606 270 047
e-mail: bukacek@zachranari.com, www: www.zachranari.com
bankovní spojení 174-509807544/0600, IČO: 60630256
Partneři, sponzoři


město Č.Krumlov
Jihočeský kraj Krajský úřad
Všeobecná zdravotní pojišťovna
BMS s.r.o.
Pivovar Platan a.s.
Dům dětí a mládeže Č. Krumlov
Pivovar Eggenberg
SK Vltava Č.Krumlov
CHEIRÓN a.s.
Internet rádio ICM
Cestovní agentura Vltava
MIRAGE s.r.o.
Reklama Frymburk s.r.o.
Cukrárna U Soudu
ZŠ Linecká, Č. Krumlov
INGE tour s.r.o.
ELINT- CK s.r.o.
Restaurace Maštal Č.K.
Krčma Šatlava
Hotel <a href="http://www.ckrumlov.info/php/katalog/atr/archive/gold">Gold</a> Český Krumlov
HAMECO EVROPA s.r.o. Č.Krumlov – velkoobchod s nápoji
Voroplavba Český Krumlov s.r.o.
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o
Sdružení válečných veteránů ČR
ČČK – Oblastní spolek Č.Krumlov
Vodní záchranná služba Rakouska
Vodní záchranná služba Bavorského ČK
Jihočeská záchranná brigáda kynologů
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Organizátoři děkují všem partnerům za pomoc s realizací závodu

Těšíme se na Vaši účast ....