Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Zážitkové programy

Schwarzenberský plavební kanál

Schwarzenberský plavební kanál

Kontakt: Ing. Hynek Hladík

Telefon: +420 602 272 442
Fax: +420 388 317 609
Mobil: +420 602 272 442

E-mail: hladik.hynek@iol.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Zážitkové programy

Poloha na mapě


Seznam nabídek:


Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Přestože myšlenka spojení Vltavy a Dunaje, dvou řek tekoucích do rozdílných moří, vznikla již v polovině 14. století v době krále Karla IV, k uskutečnění odvážného nápadu došlo až na konci století 18.

Dopravní dostupnost:
Přístupný je od osady Nové Údolí, která leží na česko-německé hranici asi 12 km jihozápadně od Volar, nebo od osady Jelení (asi 13 km jižně od Volar a asi 15 km západně od Nové Pece) či od bývalé osady Růžový Vrch (v lokalitě dnes známé U Korandy) pod Svatým Tomášem...Schwarzenberský plavební kanál


Schwarzenbersky plavební kanál

Myšlenka vznikla již v polovině 14. století, v době císaře Karla IV.

K uskutečnění odvážného nápadu však došlo až na konci 18. století.

Za účelem dopravy dříví byl vybudován Schwarzenberský plavební kanál, jedna
z nejpodivuhodnějších vodních staveb své doby. Nová vodní cesta umožnila
splavování polenového dříví ze Šumavy a jeho dopravu na odbytiště ve Vídni,
čímž se podařilo hospodářsky využít lesní bohatství dosud nepřístupných
šumavských hvozdů. Plavební kanál sloužil od devadesátých let 17. století do
šedesátých let 20. století.

Kanál prochází po území České republiky od
bavorských hranic pod Třístoličníkem, Plechým, Smrčinou k hraničnímu potoku
Pestřice / Rothbach na česko-rakouských hranicích, po území Rakouské
republiky k hraničnímu potoku Ježová / Iglbach, potom opět po českém území
pod Svatým Tomášem k hlavnímu evropskému rozvodí u bývalé osady Růžový Vrch,
potom již na povodí Dunaje Otovským potokem a Světlou / Zwettlbach k
hraničnímu potoku, aby na rakouském území pod vesnicí Damreit ústil do řeky
Große Mühl. Řeka Große Mühl se vlévá u Untermühl do Dunaje.

Po té, co přestal plavební kanál sloužit svému účelu, rychle pustnul, místy
zcela zaniknul.

Nová doba plavebního kanálu začala v polovině osmdesátých let 20. století,
kdy byly rekonstruovány první úseky kanálu jak v Československu, tak v
Rakousku. V posledních letech se pořádají od května do září na břehu
Schwarzenberského plavebního kanálu folklorní slavnosti s ukázkami plavení
dříví, lidových řemesel atd.
..Šumavský folklorní festival Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu v sobě zahrnuje


řemesla

folklorní setkání v květnu a srpnu na Jeleních Vrších

- setkání s pohádkami při vyprávění pohádek z obou stran Šumavy u horního portálu plavebního tunelu na Jeleních Vrších v květnu a v srpnu

- setkání s plavením dříví při ukázkách plavení dříví na Jeleních Vrších v květnu, červnu, červenci a srpnu

- setkání s prací uhlířů na uhlišti v bývalé pískovně u Jeleních Vrchů v srpnu

- setkání s modlitbou při mši svaté u Rosenauerovy kapličky nedaleko Jeleních Vrchů v srpnu

- setkání s plavením dříví u hraničního potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích v červnu, červenci, srpnu a září

- setkání s plavením dříví nedaleko bavorských hranic v září

- setkání s prací dřevorubců u potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích v září

- folklorní setkání u hraničního potoka Ježová / Iglbach na česko-rakouských hranicích na závěr plavební sezóny v září
..Projekt Setkání s tradicí na Schwarzenberském plavebním kanálu


Manažer projektu:
Ing. Hynek Hladík
tel. 602 272 442
fax 388 317 609
e-mail hladik.hynek@iol.cz
Fotogalerie

plavební kanál ve spáditém úseku pod rakouskou osadou Morau Plavební kanál u hraničního potoka Ježová Plavební kanál v Rakousku Plavební kanál v místě křížení s hraničním potokem Pestřice /  Rothbach
Ukázka plavení na Jeleních Vrších Folklorní setkání na Jeleních Vrších Setkání s pohádkami z obou stran Šumavy Setkání s modlitbou při mši svaté u Rosenauerovy kapličky
Setkání s prací uhlířů Setkání s lidovými řemesly Setkání s prací dřevorubců Folklorní setkání u Ježové