Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Galerie, ateliéry

Fotogalerie v Městském divadle


Horní Brána 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing. Ladislav Pouzar - předseda Fotoklubu Český Krumlov z.s.

Mobil: +420 602 408 877

E-mail: info@fotoklubck.cz
WWW: www.fotoklubck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Galerie, ateliéry

Poloha na mapěFOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV


je občanské sdružení - kolektiv přátel fotografie z Českého Krumlova a okolí.

Činnost FOTOKLUBU ČK navazuje na uplynulých tradicích fotografie v Českém Krumlově od roku 1961 pod patronací Městského domu kultury v ČK a následně pod Okresním kulturním střediskem. Po zrušení Okresního kulturního střediska v roce 1992, který byl posledním zřizovatelem fotoskupiny, hledali její členové nové možnosti v pokračování činnosti a tak se 5 skalních fotografů rozhodlo, že založí vlastní právní subjekt a to pod názvem FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV. Členové tohoto sdružení odkoupili od rušícího se kulturního střediska veškeré vybavení za vlastní finanční prostředky, které pak zapůjčili pro činnosti Fotoklubu. Tato částka představovala téměř 10 000,- Kč.

V současné době je členy Fotoklubu 19 fotografů a cca 5 dalších zájemců o fotografii příchází na schůzky nepravidelně. Okruh dojíždějících na schůzky je až 30 km.

Po založení občanského sdružení - FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV, jsme získali malou místnost pro archiv a možnost se scházet v Městském divadle ČK. Výdaje na činnost jsou financovány z prostředků členů Fotoklubu (tj. příspěvků, darů), grantů a sponzorských darů (těch však není mnoho). V současné době je to již 47 let od aktivního společného působení fotografů ve městě Č. Krumlov, ke kterému se i Fotoklub hlásí.

Zveme do našich řad nové zájemce o tvůrčí fotografii a věříme, že s nimi přijdou i nové nápady a impulsy pro další činnost.

za FOTOKLUB ČESKÝ KRUMLOV, o.s. přeji "DOBRÉ SVĚTLO"
Jaroslav Běle, předseda Fotoklubu
Statut fotogalerie


Majitelem galerie je Městské divadlo Český Krumlov. Provozovatelem galerie je na základě uzavřené Dohody o spolupráci FOTOKLUB Český Krumlov. Městské divadlo Český Krumlov dává k dispozici prostory a vybavení. Kontaktní osobou, správcem galerie je fotoklubem delegován:

Jaroslav Běle předseda Fotoklubu Český Krumlov o.s.

E-mail: info@fotoklubck.cz
www.fotoklubck.cz

Galerie je galerií fotografickou. Vystavovati v galerii může každý fotograf, který splní níže uvedené podmínky statutu galerie.
Poslání fotogalerie


Posláním galerie je prezentovat především výtvarnou fotografii. Fotoklub Český Krumlov zajišťuje činnost galerie - koncepci, výstavní plán, realizaci výstav a další organizační záležitosti s nimi spojené. Výstavní plán sestavuje fotoklub na minimálně jeden kalendářní rok dopředu a předkládá jej k odsouhlasení městskému divadlu do 31. října roku předchozího. Za výstavní kolekci a obsah fotografií zodpovídá autor fotografií..
Vybavení fotogalerie


Ve vestibulu a foyeru, dvou místnostech je realizován instalační systém: konzole a závěsná táhla. Rámy jsou unifikované o rozměrech 70 × 50 cm a 50 × 50 cm. Maximální počet rámů výstavy je plánován na 35 ks. Sklad rámů a vybavení je v sousedících prostorách WC invalidé (police nad vchodem na umístění rámů, táhla v sousedícím prostoru).
Podmínky, informace pro vystavovatele


Městské divadlo v Českém Krumlově navštěvuje v období od září do června cca 20.000 osob. Výstavní prostory a vybavení MD jsou zdarma. Výstavní prostory nemají trvalý celodenní dozor (při představeních jsou přítomny uvaděčky, při provozu kavárny obsluha kavárny). Díla nejsou pojištěna. Autor výstavní kolekce může na základě jednání se správcem galerie dohodnout využití svých rámů, nebo zapůjčení postupně budovaného vybavení. Výstavu instaluje autor. V případě nutnosti se podílí kromě autora též zástupce fotoklubu a pracovník MDČK. Propagace výstavy je v rámci běžné propagace MD zdarma, nad rámec běžné propagace si autor zajišťuje sám. Vernisáž je v režii vystavujícího - obvykle 6 litrů vína, 3 litry nealko nápojů, slané a sladké pečivo pro cca 40 osob, další dle volby vystavujícího. Vystavující přenechá fotoklubu 1 ks fotografie z výstavní kolekce. Tato fotografie se stává majetkem Fotoklubu Český Krumlov s možností její nekomerční prezentace činnosti fotoklubu a fotogalerie.

Jaroslav BĚLE
předseda Fotoklubu Český Krumlov

info@fotoklubck.cz
www.fotoklubck.cz