Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Hrady, zámky, zříceniny

Tvrz Benešov nad Černou

Benešov nad Černou 126
38282 Benešov nad Černou
Kontakt: Obecní úřad

Telefon: +420 380 322 137
Fax: +420 380 322 118

E-mail: starosta@benesovnc.cz
WWW: www.benesovnc.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Hrady, zámky, zříceniny


Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí.

Dopravní dostupnost:
Tvrz leží asi 10 km východně od KaplicePůvod názvu


Název Benešov nad Černou (německý název Beneschau) byl odvozen od jména svého zakladatele Beneše Pyšného z Velešína nebo jeho vnuka Beneše Věrného z Michalovic. Novodobý přívlastek se vztahuje k místní říčce Černé (Švarcava). Dříve se užívalo názvu Německý Benešov.
Popis objektu


Existenci tvrze dnes připomíná pouze pomístní název v obci, neboť tvrz zcela zanikla, po svém opuštění na začátku 15. století.
Historie obyvatel tvrze


Založení tvrze spadá pravděpodobně do období druhé poloviny 13. století nebo počátku 14. století a připisuje se Benešovi Pyšnému z Velešína nebo jeho vnukovi Benešovi Věrnému z Michalovic. V blízkosti tvrze vznikla brzy také vesnice, povýšená roku 1383 na městečko. Po smrti Jindřicha z Velešína připadl Benešov v polovině 14. století jeho synovi Jindřichovi. Po úmrtí tohoto majitele zdědil benešovskou tvrz Jan z Michalovic jenž ji roku 1378 prodal Rožmberkům, kteří Benešov připojili k novohradskému panství. Noví majitelé však nepovažovali benešovskou tvrz za dostatečně zabezpečenou, proto došlo na počátku 15. století za Jindřicha III. z Rožmberka k jejímu opuštění a zpustnutí.

Nadace na kaplana při tvrzi, založená roku 1386, byla v této souvislosti převedena k hradní kapli sv. Jiří v Českém Krumlově. Tvrz, připomínaná roku 1541 jako pustá, podlehla postupně zcela zkáze.