Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Muzea

Muzeum pašijových her a Muzeum radiopřijímačů

7961bMuzeum pašijových her

Hořice na Šumavě 6
38222 Hořice na Šumavě
Kontakt: Obec Hořice na Šumavě

Telefon: +420 380 737 201
Mobil: +420 606 571 714

E-mail: info@horicenasumave.cz
WWW: www.horicenasumave.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Expozice je instalována ve dvou přízemních místnostech. První místnost představuje historii obce Hořice na Šumavě a přilehlých osad. Zvýšené pozornosti se dostalo zdejšímu kostelu a vývoji hořických živností a řemesel. Druhá místnost je věnována podrobné historii pašijových her, kterou expozice detailně popisuje od poloviny 19. století. Ve středu místnosti je umístěn velký model pašijového areálu, který vyrobil tamní rodák Petr Brabec.

Muzeum radiopřijímačů je otevřeno od 4. června 2001.Radiopřijímače jsou pečlivě renovovány a většina z nich je plně funkční. Sběratel a majitel exponátů Antonín Brodňanský se nadále aktivně věnuje své sběratelské zálibě a výstava se neustále rozrůstá o nové exponáty. Prohlídka tohoto unikátního muzea může být pěkným zpestřením pro návštěvníky regionu Český Krumlov.

Doporučujeme návštěvu předem dohodnout na tel. čísle +420 606 571 714 - pan Winzig.Muzeum pašijových her


Fotografie představitelů Krista v letech 1993 a 1947. Vlevo stolní krucifix (asi 1800).

V centru expozice je velký kovářský měch, a další historické předměty, z nichž je k vidění např. válcová ždímačka na prádlo na ruční pohon.
Expozice je doplněna bohatou fotografickou a obrazovou dokumentací. Nechybí ani publikace ze 30. let, která obsahuje speciální obrázky. Za pomoci vystavených brýlí je možno vidět tyto ilustrace trojrozměrně.

Možnosti: možnost sjednat prohlídku mimo provozní dobu
Expozice radiopřijímačů


Muzeum radiopřijímačů

Vystaveno je kolem 180 ks přijímačů
Radiopřijímače nejsou nijak speciálně roztříděny, pouze firma Tesla má z pochopitelných důvodů vyhrazen největší prostor.
Pašijové hry