Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Památky

Kaple na Křížové hoře ve městě Český Krumlov

1380b Kaple na Křížové Hoře ve městě Český Krumlov

Křížová hora
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing. Dalibor Uhlíř

Telefon: +420 723 832 409
Mobil: +420 734 856 908

WWW: www.krizak.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Památky

Poloha na mapě


Osmiboká kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710 je zaklenutá osmidílnou klenbou a pokrytá stanovou střechou korunovanou lucernou s makovicí a patriarším (dvojitým) křížem. Interiér, dnes již bez mobiliáře, je osvětlen dvěma okny v přízemí a dvojicí oken v patře. Kapli zpřístupňují hlavní severní a boční západní vchod. Osmiboký ochoz je sklenut valenou klenbou. Zevně uzavřen plnou zdí, probranou apsidálními výklenky a nikami. Hlavní předsunuté jižní křídlo se vstupem o dvou okenních osách korunuje široký volutový štít s trojúhelným nástavcem, opatřeným ve vrcholu křížem. Severní vchod do ambitu zpřístupňuje dvouramenné schodiště.

každoročně se zde koná mše (kolem 14.9.) na svátek Povýšení sv. Kříže (tj. 14. 9.).

Od roku 2016 je areál zpřístupněn veřejnosti.

Dopravní dostupnost:
Kaple na Křížové hoře (619 m n. m.) leží na jihovýchodním okraji Českého Krumlova.Provozní doba


Poutní areál je otevřen celoročně o víkendech a státních svátcích.

v létě od 13 - 17 hod.
v zimě od 12 - 16 hod.

V létě a při pěkném počasí je otevřeno i ve všední dny.