Aktuality > 2009

Museum Fotoateliér Seidel získalo první cenu v přestižní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008

Museum Fotoateliér Seidel získalo první cenu v kategorii Muzejní počin roku 2008 v sedmém ročníku národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Slavnostní vyhlášení se konalo 14. května v Pantheonu hlavní budovy Národního muzea. Prestižní ocenění nejlepšího muzejního počinu roku 2008 převzali ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Ing. Miroslav Reitinger a místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová. „Seidelovo muzeum je opravdu jedinečným projektem, nejen z hlediska kultury, ale také z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Pro Českokrumlovské je neocenitelnou vstupenkou do historie a nevyčerpatelnou studnicí příběhů místních lidí a našeho regionu," vyjádřila Jitka Zikmundová. Museum Fotoateliér Seidel bylo otevřeno 6. června 2008 po velmi citlivé několikaleté rekonstrukci. Za necelý rok od jeho otevření navštívilo muzeum téměř 6000 návštěvníků, kteří zhlédli nejen stálou expozici věnovanou dílu i životům Josefa a Františka Seidlových, ale také některou z mimořádných výstav. Českokrumlovský rozvojový fond získal v dubnu letošního roku čestné uznání v soutěži PRESTA jižní Čechy za zdařilou rekonstrukci objektů Musea Fotoateliér Seidel.

Museum Fotoateliér Seidel získalo první cenu v přestižní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008

„Tohoto ocenění si obzvlášť cením, protože naznačuje, že jsme se vydali správným směrem a že naše několikaleté úsilí mělo smysl. Považuji za úžasné, že muzeum, které funguje ani ne jeden rok dokázalo nadchnout laickou i odbornou veřejnost," vyjádřil se ředitel Českokrumlovského rozvojového fondu Miroslav Reitinger.

Objekt rodinného domu s ateliérem vlastní Českokrumlovský rozvojový fond od roku 2005. Investice do rekonstrukce budov a zrestaurování mobiliáře, interiérů a dochovaného vybavení fotoateliérů, jakož i konzervace a archivace fotografického díla a digitalizace prvních 4.000 skleněných negativů si vyžádaly zatím více než 30 milionů Kč. Dům byl prohlášen nemovitou kulturní památkou. Význam Musea Fotoateliér Seidel spočívá především v komplexnosti a autentičnosti jeho součástí - na jednom místě se dochovala jednak samotná budova s ateliérem s minimálními stavebními úpravami, významná část původního technického vybavení fotoateliéru i samotné dílo obrovského rozsahu. „Museum Fotoateliér Seidel je kulturním projektem světového významu. Svědčí o tom nejen zájem mnoha českých či zahraničních partnerů, ale také nominace na toto prestižní ocenění Gloria musaealis, po necelém roce provozu muzea," sdělil Miroslav Reitinger.

Museum Fotoateliér Seidel získalo první cenu v přestižní soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2008 Předmětem kategorie Muzejní počin roku 2008 byly takové aktivity muzeí, jejichž výsledkem bylo významné či dlouhodobé zkvalitnění sbírkotvorné činnosti, péče o sbírky, zvláště významné obohacení sbírek nebo záchrana lokality významné pro ochranu přírody a krajiny nebo kulturního dědictví a její následné zpřístupnění veřejnosti, kterou muzeum završilo v období od 1. ledna 2008 do 28. února 2009. Soutěže se v této kategorii účastnilo 23 soutěžních projektů. Dalšími oceněnými projekty byly:

  • 3. místo – Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – Renovace kabrioletu Aero a expozice historie firmy Carosserie Sodomka
  • 2. místo – Muzeum města Ústí nad Labem za projekt „Zapomenutí hrdinové“

Vyhlašovateli soutěže muzeí Gloria musaealis jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR. Soutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví. Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích - Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Do VII. ročníku se přihlásilo celkem 52 muzeí a galerií z celé republiky s 81 soutěžními projekty. O jejich pořadí rozhodovala sedmičlenná porota. Vyhlašovatelé na její návrh rozhodli o ocenění soutěžních projektů na prvních třech místech ve všech kategoriích; v kategorii Muzejní počin roku byla udělena zvláštní cena.

Více informací o soutěži najdete na http://www.gloriamusaealis.cz ; http://www.cz-museums.cz .