Aktuality > 2009

Novinky OIS – mapy a fotogalerie

Dvě novinky pro občany i turisty nabízí internetové stránky města Český Krumlov. K stávajícím statickým a senzitivním mapám na stránkách Oficiálního informačního systému Český Krumlov, www.ckrumlov.cz (dále jen OIS) přibyl zcela nový produkt a to mapový server GIS (GIS - geografický informační systém). Mapový server umožní vyhledat nejrůznější adresy, památky, penziony nebo restaurace včetně souřadnic pro navigační přístroje GPS. Druhou novinkou je fotogalerie, v níž lze kromě klasických snímků najít nové virtuální panoramatické fotografie nebo videa z některých akcí. Novinky jsou realizací v rámci projektu Rozvoj a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad.

www.mapy.ckrumlov.cz

GIS Český Krumlov, úvodní stránka

Prvně zmíněná novinka vznikla propojením OIS a geografického informačního systému města. Proč Český Krumlov neodkazuje na mapy serverů typu seznam.cz nebo google? „Tyto mapy řeší velká území a nemohou jít do největších detailů, nemohou mít přesné lokální mapy, neumožňují uživateli upravit mapový podklad a nelze je nijak přizpůsobovat potřebám uživatele. Takto si můžeme mapy vytvořit přesně tak, jak potřebujeme, a navíc využít data a mapové podklady, které máme,“ vysvětlil manager OIS Tibor Horváth.

GIS Český Krumlov, vizitka zámku Český Krumlov na leteckém snímku

Na mapy navede návštěvníka buď odkaz z hlavní stránky města nebo přímá adresa www.mapy.ckrumlov.cz. Mapa, zaměřená na území bývalého okresu, ho umí zobrazit v různých měřítcích, nejpodrobnější je samozřejmě nad územím města Český Krumlov (vychází se z mapy 1:1000). Lze v ní hledat adresy nad územím celého okresu a dále objekty, které jsou součástí webových katalogů města (tzv. body zájmu). Tyto body zájmu mohou  zobrazovat libovolný objekt z katalogů OIS (turistické atraktivity, ubytovací a stravovací zařízení, různé služby, firmy a organizace) nad územím okresu Českého Krumlova. Samostatná vrstva zvýrazňuje rozmístnění záchytných parkovišť.

GIS Český Krumlov, vizitka ubytovacího zařízení po vyhledání v rámci GIS

„Body zájmu se v současné době zadávají, odhadujeme dokončení do konce března. Každý objekt je označen ikonou, může být propojený vizitkou, která může obsahovat i obrázek, a umí odkázat na webovou stránku OIS s více informacemi. Mapu si lze vytisknout třeba na cestu do auta včetně adresy místa, e-mailu a souřadnic pro GPS. Souřadnice lze zjistit nejen pro body zájmu, ale také pro libovolný bod v mapě.“ upřesnil Tibor Horváth. Za důležité mimo jiné považuje, že její design je přizpůsobený městskému webu, používá se moderní mapový tzv. AJAX kliment. „Mapa je plynulejší, rychlá, pro uživatele pohodlnější, navíc popisky a legenda jsou trojjazyčné,“ doplnil Tibor Horváth. Dalším cílem ve využívání GIS  je vytvořit katalog a mapy turistických a v budoucnosti přidat i další mapy například mapy investičních nabídek nebo mapy historické.

GIS Český Krumlov, zobrazení vyzitky a polohy ubytovacího zařízení pro tisk

www.fotogalerie.ckrumlov.cz

Ještě o něco dříve, než OIS dokončilo tuto novinku, spustilo fotogalerii, v níž zdaleka nejde o pouhé obrázky, ale spíše o prostor, kde je možno najít různé vizuální materiály. Již nyní fotogalerie, rozčleněná podle akcí i témat, obsahuje 16 nových virtuálních panoramatických fotografií a několik videsouborů. „Když na některou z virtuální fotografii člověk klikne, bude se cítit, jako by stál uprostřed toho prostoru. Může se tak vypravit na virtuální prohlídku městem,“ popisuje Horváth.

Fotogalerie OIS Český Krumlov, úvodní stránka

Do budoucna ve fotogalerii přibudou 3D fotokolekce, 3D modely města a autorské fotografie: OIS chce nabídnout prostor také krumlovským fotografům, kde by mohli představit svoji tvorbu, předpokládá se i prostor pro fotosoutěže.

Fotogalerie OIS Český Krumlov, oddíl "Virtuální panoramatické fotografie"

„A každá fotografie se dá poslat jako elektronická pohlednice. Jde o oblíbenou službu, lidé jich už zaslali přes tisíc. A není nutné použít přímo fotogalerii – stačí, když návštěvník na jakékoli stránce klikne na snímek a pošle ho třeba jako pozvánku,“ dodává manager OIS Tibor Horváth s tím, že oficiální informační systém je také samozřejmě velikým zdrojem poznatků o historii města a regionu.

Fotogalerie OIS Český Krumlov, oddíl "Významné kulturní akce"

OIS nabízí i další služby jako jsou: Aktuality, zprávy Mailfóra, Databáze akcí, Katalogy produktů a služeb (katalog ubytovacích zařízení, stravovacích zařízení, katalog firem, provozoven a organizací, katalog památek, turistických atraktivit a produktů), Webová kamera, Předpověď počasí, Kanály RSS a další.

(vk)

Podpořeno v rámci projektu Rozvoj a zvýšení kvality služeb cestovního ruchu v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad