Aktuality > 2007

Dny evropského dědictví v Českém Krumlově, 8. až 16. září 2007

Český Krumlov se každý rok v září zapojuje do mezinárodní akce určené nejširší veřejnosti - Dnů evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD). V tuto dobu se otevírají brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně-poznávací a výchovnou akcí, mezi jejíž hlavní cíle náleží zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření, jde o hledání cest ke kořenům naší, evropské a světové civilizace.

Dny evropského dědictví v Českém Krumlově Dny evropského dědictví v Českém Krumlově Dny evropského dědictví v Českém Krumlově

Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Letošním národním tématem jsou Památky, řemesla a lidová kultura.

V Českém Krumlově je připraven program na oba víkendy (podrobněji na www.ckrumlov.cz/ehd2007), na 8. a 9. září i doprovodné akce. Na tyto vybrané akce je vstup zdarma. Muzeum stavebních dějin a řemesel v Dlouhé ulici pořádá v sobotu přednášku o základních typech krumlovských historických krovů. Protože prohlídka střešních konstrukcí domů je běžně velice obtížná, některé z nich budou zpřístupněny v rámci sobotní exkurze. Výběr krovů je zaměřen na zachycení jejich postupného vývoje od gotiky do 19. století. V neděli přiblíží odborníci tesařské řemeslo a stavby krovů na starých iluminacích a prostřednictvím vizualizace postup skládání krovů.

Dalším velkým lákadlem pro veřejnost bude možnost navštívit objekt připravovaného Muzea Fotoateliér Seidel v Linecké ulici. Návštěvníci si ve stavu rozpracovanosti prohlédnou dům, ve kterém žil a tvořil fotograf Josef Seidel a později jeho syn František. Čeká je odborný výklad a dvě přednášky o průběhu několikaletého projektu rekonstrukce a záchrany dědictví rodiny Seidelových s ukázkami fotografického díla. Majitel - Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o. - dokončil první etapu rekonstrukce objektu, nyní, osm měsíců před otevřením muzea, jsou na řadě restaurátorské práce s důrazem na zachování co nevyššího stupně autentičnosti a další drobné kompletace. Informace a zajímavosti o projektu Muzea Fotoateliéru Seidel se nachází na www.seidel.ckrumlov.cz.

Také v klášteře Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou se bude na co dívat. Celý víkend bude přístupný ambit, kaple a kostel. V sobotu odborníci přiblíží nedávno opravenou tzv. malou kvadraturu v minoritské části, kde dnes působí Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky České. Zájemci zhlédnou nástěnné malby, dozvědí se o architektonickém vývoji i archeologických nálezech v těchto místech.

V bývalé Prelatuře v Horní ulici okouzlí příchozí nádherné malby v Prokyšově a Gotickém sále, stejně tak v Rokokovém salónku.

Regionální muzeum v Českém Krumlově připravilo muzejní víkend otevřených dveří.

O týden později, 15. a 16. září, se k EHD připojí státní hrad a zámek, jenž zdarma nabídne vstup do některých prostor - na věž dětem do 15 let v doprovodu dospělé osoby, do Renesančního domu a lapidária.

PROGRAM EHD 2007