Aktuality > 2007

Mezinárodní divadelní festival MIRACULUM 2007

Český Krumlov se již po třetí stane dějištěm mezinárodního divadelního festivalu MIRACULUM. Ve dnech 24. - 29. října se historické město na Vltavě změní v prkna, která znamenají svět. Koncept mezinárodního divadelního festivalu MIRACULUM vychází z mimořádné malebnosti města Český Krumlov s impozantní siluetou zámku, rozsáhlým, krásně a znalecky obnoveným souborem historických budov i bohatých kulturních tradic, umožňujících vnímat město jako celek, jako divadelní město, jako oživlý zázrak. Celý Český Krumlov, který v letošním roce slaví patnáctileté výročí od zápisu na prestižní Seznam světového dědictví UNESCO, je tak jakýmsi živoucím divadelním muzeem, v němž se prostředí, autentická architektura externí i interiérová, včetně urbanisticky unikátní konfigurace města, podílejí na umocnění zážitku a podívané.

Mezinárodní divadelní festival Miraculum, foto: Aleš Motejl Mezinárodní divadelní festival Miraculum, foto: Aleš Motejl Mezinárodní divadelní festival Miraculum, foto: Aleš Motejl

V rámci letošního ročníku divadelního festivalu vystoupí v Českém Krumlově například Studio Ypsilon Praha s Prodanou nevěstou, divadelní soubor Hofmusici se představí v zámeckém barokním divadle a na náměstí Svornosti se diváci přijdou podívat na vystoupení divadla Kvelb Vzplanutí.

Festival MIRACULUM respektuje přirozené a mezinárodně stále silnější kulturně-historické priority lokality, kterými jsou zámecké Barokní divadlo, zámek jako celek, včetně zahrady, které se souborem historických budov města vytvářející impozantní městskou scénografii, která nemá obdoby. V návaznosti na tyto danosti se konkrétní festivalový repertoár orientuje k tradičnějším divadelním druhům, typům a formám, které umožňují v intencích současných marketingových přístupů posílit kulturně-historický potenciál destinace a vytvořit novou krumlovskou kulturní platformu.

Podrobnější informace o programu na www.ckrumlov.cz/miraculum2007.