Aktuality > 2007

Prohlídka Státního hradu a zámku Český Krumlov

Druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice patří k nejvýznamnějším památkám ve střední Evropě. Zámecká věž s celým areálem tvoří jednu z dominant města. Původně gotický hrad ze 13. stol. byl rozšířen ve 14. stol. a v 16. stol. renesančně přestavěn. V 17. a 18. stol. byly provedeny barokní a rokokové úpravy.

.. Barokní noc na zámku Český Krumlov ®, 30.6. a 1.7.2006, Festival komorní hudby Český Krumlov, foto: © Lubor Mrázek ..

Kromě zámeckých interiérů, které si můžete prohlédnout v rámci dvou prohlídkových tras (I. prohlídková trasa - interiéry renesančních místností, zlatý kočár, Maškarní sál; II. prohlídková trasa - interiéry Schwarzenberská apartmá - 19. století, obrazárna, chodby Plášťového mostu), se Vám nabízí široké spektrum historických lahůdek v podobě zámecké věže, která je symbolem bohaté historie a výtvarné krásy Českého Krumlova, zámecké barokní zahrady ze 17. stol. nebo barokního divadla, které na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Jedná se o jedno z nejzachovalejších barokních divadel na světě.

.. .. ..

Na I. zámeckém nádvoří se nachází zámecké lapidárium, v němž jsou vystaveny originály barokních soch ze zámeckého areálu. Celý půdorys IV. nádvoří zámku kopírují rozsáhlé třípodlažní podzemní prostory, Václavské sklepy, v nichž jsou pod patronací Agentury českého keramického designu pravidelně pořádány výstavy současných českých i zahraničních umělců. Od doby panování posledních Rožmberků jsou na zámku chováni medvědi.

Interiéry zámku jsou otevřeny od 1. 4. do 31. 10. denně kromě pondělí. Je-li v pondělí státní svátek, jsou prohlídkové trasy zámku pro veřejnost otevřeny a uzavřeny až následujícího dne.

Podrobné informace k prohlídkovým trasám (termín, délka prohlídky, rezervace aj.) najdete zde.