Aktuality > 2007

Bavorsko-Čechy, 1500 let sousedství

Bavorská zemská výstava Zwiesel 2007, 25. května - 14. října

.. Unikátní výstava Bavorsko - Čechy, 1500 let sousedství, mapuje styčné body dějin dvou sousedních zemí v srdci Evropy.

Na 1.500 čtverečních metrech je shromážděno více než 400 cenných exponátů z mnoha evropských muzeí. Můžete zde vidět kříž Přemysla Otakara II. ze 13. století, obdivovat madony ze 14. a 15. století či se ponořit do světa česko-bavorského sklářského umění.

Novodobé dějiny ilustrují originální dokumenty, nahrávky pamětníků a fotografie vzbuzující porozumění pro osudy lidí na obou stranách hranice.

Příspěvkem Českého Krumlova k výstavě Bavorsko - Čechy ve Zwieselu je expozice Regionálního muzea v Českém Krumlově, připravená ve spolupráci  s Muzeem Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, nazvaná "Bohemia Werke - Franz Watzlawick". Přibližuje zapomenuté osudy významné továrny na dětské kočárky, vozítka a hračky nedaleko Kašperských Hor, a to jak prostřednictvím exponátů a doprovodných textů, tak i fotografií Josefa Seidela.

Podnik, z něhož dnes zbyly jen tristní ruiny obvodových zdí, zaměstnával před válkou kolem 250 osob a jeho výrobky se prodávaly v Čechách, Rakousku a Německu. Tuto výstavu lze v Regionálním muzeu v Českém Krumlově shlédnout do 14. ledna 2008.

Na stránkách www.hdbg.de/boehmen najdete další informace o výstavě, stránky mají i českou jazykovou mutaci, kterou najdete konkrétně na www.hdbg.de/boehmen/tschechisch/index.htm