Aktuality > 2007

Nové služby a možnosti databáze akcí OIS Český Krumlov

V průběhu letošního roku Vám chceme postupně představit řadu novinek, které jsme pro uživatele OIS připravili. Mnohé z nich reagují na podněty našich klientů. Jednou z prvních novinek rozšíření možností databáze akcí OIS Český Krumlov.

Samotná databáze akcí (DBA) pro uživatele OIS není novinkou, soustřeďuje a prezentuje kulturní, společenské a sportovní akce města a regionu již od dubna 1999 a obsahuje mnoho tisíc položek ve třech jazykových mutacích. Hlavním výstupem DBA je od počátku „Přehled kulturních a společenských akcí“ na internetové adrese www.ckrumlov.cz/akce.

Co je tedy nového v DBA?

1. Možnost vkládání informací je dispozici všem pořadatelům akcí

DBA může využívat každý kdo na území města a regionu (bývalý okres Český Krumlov) pořádá akci a má zájem o její prezentaci na internetu v „Přehledu kulturních a společenských akcí“ případně v dalších výstupech. Pro zadávání akcí stačí pouze jednou se zaregistrovat na stránkách www.ckrumlov.cz/katalog a pak přejít na „Správu databáze akcí“. Zde je k dispozici soubor jednoduchých a nástrojů k vkládání a editaci akcí na libovolné období dopředu.

Administrační rozhraní databáze akcí OIS Český Krumlov

2. DBA bude sloužit i mimo internet (tištěné přehledy atd.)

Ve snaze šetřit čas i peníze pořadatelů, stejně jako prezentovat aktuální a správné informace, bude DBA zdrojem dat tištěného Čtvrtletníku Q a populárního měsíčního přehledu akcí KUK. Tím chceme docílit toho, aby se sběr informací o akcích, jejich aktualizace, překlady a korektury prováděl jen jednou a to v centrální databázi akcí. Předpokládáme, že možnost jednoduchého získání garantovaných informací využijí i vydavatelé dalších periodik.

3. DBA umožňuje vytvářet libovolné sestavy

Každý registrovaný uživatel DBA si může ze svých akcí vytvořit libovolnou sestavu dle kritérií, které si sám zvolí (čas, místo, typ akce atd.). Tyto sestavy pak může používat pro prezentaci svých akcí různými způsoby (např. zaslat odkaz na vybrané akce mailem, využít sestavu pro odkaz v internetu nebo ji použít pro své tištěné materiály atd.) Právě tuto možnost chceme využít například pro MailFórum a pravidelně pro odběratele zpráv připravovat naše tipy na víkend, na následující týden či měsíc. Od dubna budeme vhodné sestavy připravovat ke stažení i ve formátu pdf. První tipy, kterými Vás chceme zaujmout, jsou pozvání na akce:

Využívání tohoto způsobu nám umožní jednak zkrátit obsah zpráv MailFóra a umožní upozornit na více akcí z bohaté nabídky našeho města i regionu.

Administrační rozhraní sestav z databáze akcí OIS Český Krumlov

4. Sestavy DBA lze doplnit obrázky

Každou sestavu vytvořenou v rámci DBA lze doplnit sloupcem ilustračních obrázků v pravé části sestavy.

5. DBA umožňuje sledovat kolize pořádaných akcí

Další výhodou pro pořadatele akcí je i to, že systému umožňuje ověřování kolizí a souběhů pořádaných akcí. Ověřuje tedy, zda se v daném čase (případně na stejném místě) nekoná již jiná akce. Podmínkou ověření je pouze úplné zadání informace o místu, začátku a konci konání akce. Doufáme, že tato jednoduchá možnost sledování kolizí a souběhů zdokonalí koordinaci dění ve městě a zlepší spolupráci mezi pořadateli.

6. DBA je součástí katalogů a aplikací OIS s možností předávání informací atd.

Pro uživatele našich katalogů jsme vytvořili možnost zadávání akcí do DBA i z jednotlivých katalogů. Tato funkce umožní převést do DBA katalogové nabídky, které jsou označené jako „Akce“ a mají zadané všechny potřebné informace (termín, místo konání a typ akce).

Úkázka výstupního formátu sestavy z databáze akcí OIS Český Krumlov

Co je v DBA stejné jako dříve?

Jen to, že využívání databáze je zdarma.

Časté dotazy:

Jak má postupovat pořadatel, aby svoji akci zveřejnil? Jaké typy akcí lze zadat?

Prvním krokem je registrace (v případě, že pořadatel ještě není zaregistrován v některém z dalších katalogů OIS) a druhým krokem je pak zadání akce. Registrace probíhá na internetové adrese www.ckrumlov.cz/katalog kam odkazuje také nabídka „Administrace katalogů“ v oddílu „Business“ OIS Český Krumlov.

Akce se zadávají a aktualizují v části „Správa databáze akcí“, do níž se pořadatel přihlásí pomocí uživatelského jména a hesla, které zvolil při registraci. Aby byla akce zveřejněna, musí být uveden její název, datum, čas a místo konání.

Je možno zadat různé typy akcí - od kulturních přes společenské, sportovní, vzdělávací, pro zdraví až po konference atd. Rádi bychom zveřejňovali více sportovních akcí, akcí pro děti a mládež, pro seniory či pro maminky s dětmi, stejně jako akce konané v regionu.

Do kdy je nutné se zaregistrovat a zadat akci?

Informace na internet může pořadatel zadávat a aktualizovat na libovolnou dobu dopředu a kdykoli. Pro tištěný Čtvrtletník Q jsou redakční uzávěrky (poslední možná aktualizace na internetu následující:

  • 15.3. 2007 (čtvrtletník na duben - červen)
  • 15.6. 2007 (čtvrtletník na červenec - září)
  • 15.9. 2007 (čtvrtletník na říjen - prosinec)

Na koho se může uživatel obrátit v případě doplňujících dotazů?

Dotazy mohou pořadatelé akcí zasílat na admindba@ckrumlov.cz, případně přímo na mois@ckrumlov.cz, telefonicky na 606 422 628, případně se na uvedených kontaktech domluvit na osobní návštěvě.

Ing. Tibor Horváth
Manager OIS – www.ckrumlov.cz
Oficiální Informační Systém Český Krumlov
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
Telefon: +420 380 704 614
Fax: +420 380 704 619
Mobi: +420 606 422 628
E-mail: mois@ckrumlov.cz