Aktuality > 2006

Nový design stránek Oficiálního informačního systému města a regionu Český Krumlov

Vítejte na nových stránkách Oficiálního informačního systému města a regionu Český Krumlov (OIS), vítejte na www.ckrumlov.cz

Nová podoba OIS Vám přináší nový moderní vzhled, výraznou změnu struktury i obsahu a nové možnosti. Pro rychlou a jednoduchou orientaci uživatelů byly vytvořeny tři nové moduly systému: OBČAN, TURISTA, PODNIKATEL. Jednotlivé moduly jsou barevně odlišené, ale mají jednotný vzhled a systém navigace, což umožňuje uživateli rychlou orientaci a trvalou informaci o tom, kde se momentálně nachází. Z úvodní stránky lze vstupovat nejen do jednotlivých modulů, ale také přímo do vybraných nejžádanějších aplikací a služeb.

..

Zvýšený komfort uvítají uživatelé www.ckrumlov.cz (v současné době průměrně 7.500 návštěvníků denně, např. měsíc květen 2006 se jednalo o cca. 230.000 uživatelů, kteří si stáhli přes 1.000.000 webových stránek). Stránky OIS Český Krumlovposkytují rozsáhlé informace ve třech jazycích - češtině, němčině, angličtině.

Přechodem na nový vzhled a strukturu přicházíme i s dalšími novinkami:

Nová etapa v existenci OIS po téměř desetiletém provozu právě začíná!

V průběhu transformace dochází ke značným zásahům do struktury a technologie OIS. Vše probíhá za plného provozu našeho serveru, takže nemůžeme zcela vyloučit případné chyby. Prosíme Vás tudíž o shovívavost a spolupráci. Narazíte-li na nějaký nedostatek, dejte nám prosím o něm vědět, a my se vynasnažíme co nejrychleji problém odstranit. Uvítáme i Vaše názory, tipy a doporučení pro další rozvoj a vylepšení funkcí a služeb OIS. I my sami máme samozřejně vělmi dlouhý seznam námětů na zkvalitnění služeb OIS, který se snažíme postupně naplňovat.

Na závěr mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval především těm, kteří systém vytvořili

OIS byl vytvořen z iniciativy více než stovky nadšených dobrovolníků pod garancí členů Občanského sdružení OIS v letech 1996-98. Tvůrci a zpracovatelé soustředili neuvěřitelné množství informací a vytvořili unikátní veřejně dostupnou elektronickou encyklopedii města  a regionu. Především díky nim se OIS stalo neoddělitelnou součástí prezentace města a nejvýznamnějším marketingovým nástrojem cestovního ruchu. Je nám ctí, že tento mimořádně rozsáhlý systém můžeme dále rozvíjet a zdokonalovat.

Rovněž bych rád poděkoval svým spolupracovníkům úseku cestovního ruchu za užitečné rady a dlouhodobou spolupráci, vedení Českokrumlovského rozvojovému fondu spol. s r.o. (současnému provozovateli OIS) a městu Český Krumlov (současnému majiteli OIS) za finanční podporu, firmě FG Forrest a.s. za vynikající spolupráci na novém grafickém vzhledu, panu Jaroslavu Beritovi z BCN s.r.o. za technickou systémovou podporu a zejména Mgr. Luboru Mrázkovi za odbornou pomoc a všestrannou úzkou součinnost.

Na Vaše postřehy, náměty a doporučení se těší

Ing. Tibor Horváth
Manager OIS - www.ckrumlov.cz
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
provozovatel Oficiálního informačního systému
města a regionu Český Krumlov
Tel.: 380 704 614, fax: 380 704 619, mobil 606 422 628
E-mail: tibor.horvath@ckrf.ckrumlov.cz