Aktuality > 2006

Český Krumlov hostitelem členů ASTA

Olympiáda cestovního ruchu slavila úspěchy, Český Krumlov navštívilo v rámci třech studijních cest členů ASTA (American Society of Travel Agents) přes 60 zástupců cestovních kanceláří (především USA, Kanada). „Jsme Český Krumlovem okouzleni, je to jedno z nejhezčích měst, které jsme kdy navštívili, i když o tomto malebném a krásném historickém městečku jsme nikdy předtím neslyšeli…“, znělo z úst účastníků studijních cest. Pro účastníky připravil Destinační management Český Krumlov ve spolupráci se správou zámku a místními podnikateli speciální dvoudenní program, zahrnující prohlídku interiérů zámku, noční prohlídku města s doprovodným historickým aranžmá, gastronomické zážitky v místních hospůdkách a hotelech a nechyběla ani zábava v podobě tance a poslechu místní cikánské kapely. „Všem zúčastněným partnerům bychom chtěli velice poděkovat, především oni měli velký podíl na úspěchu celé akce v Českém Krumlově“, uvedla Jitka Plouharová z destinačního managementu.

    ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 14.03.2006, foto: Daniel Kintzl ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 15.03.2006, foto: Daniel Kintzl ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 19.03.2006, foto: Daniel Kintzl
    ASTA post konference tour IDE Prague 2006, 26.3.2006, foto: Daniel Kintzl ASTA post konference tour IDE Prague 2006, 26.3.2006, foto: Jitka Plouharová ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 15.03.2006, foto: Tibor Horváth
    ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 15.03.2006, foto: Tibor Horváth ASTA Pre-conferencetour IDE Prague 2006, Český Krumlov, 15.03.2006, foto: Tibor Horváth

Vyvrcholením projektu ASTA byla konference International Destination Expo Prague 2006, která se konala v Kongresovém centru Praha 21. - 26. 3. Celkem se konference zúčastnilo přes 1200 zástupců cestovních kanceláří, operujících na americkém trhu a majících mimořádný zájem o prodej střední a východní Evropy, z nichž zástupci města Český Krumlov přímo oslovili přes 200 účastníků.

    ASTA konference, Seznam vystavovatelů v kongresovém paláci Praha, 22.3.2006, foto: Tibor Horváth ASTA konference, Výstavní prostory expozice měst a krajů,  22.3.2006, foto: Tibor Horváth ASTA konference, expozice města Český Krumlov, 23.3.2006, foto: Tibor Horváth
    ASTA konference, expozice města Český Krumlov, 23.3.2006, foto: Tibor Horváth ASTA konference, Gastrotour Top Hotel Praha, 22.3.2006, foto: Tibor Horváth ASTA konference, Gastrotour Top Hotel Praha, 22.3.2006, foto: Tibor Horváth

Pro americký trh připravil destinační management ve spolupráci s místními podnikateli a pořadateli kulturních akcí dvě prezentační CD „HASTA LA VISTA!“ a „PiCK, PaCK & Come baCK: Cesky Krumlov“, na nichž je město představeno jako významná turistická destinace a zástupci cestovních kanceláří zde naleznou konkrétní obchodní nabídky 31 subjektů. „I zde bych chtěla velice poděkovat za příjemnou spolupráci zúčastněným podnikatelům, bez jejichž finanční i personální podpory by CD nevznikla“, sdělila Jitka Plouharová a dodala: „CD je pro účastníky ASTA rovněž k dispozici na internetové adrese www.asta.ckrumlov.cz. Kromě této webové stránky byla speciálně pro projekt ASTA vytvořena také adresa www.ckrumlov.cz/asta2006, kde jsou kompletní informace o celém projektu.“


    ASTA cd 1      ASTA cd 2

„Povědomí o Českém Krumlově je na americkém trhu velice malé, jak jsme zjistili z reakcí účastníků studijních cest i konference v Praze. Smyslem celého projektu je tedy zvýšení zájmu Američanů o Český Krumlov. Snaha zaujmout náročného amerického klienta ovšem v tak bohaté a tvrdé konkurenci, kterou představuje nejen ČR, ale celá střední a východní Evropa, rozhodně nebude jednoduché (celkem se IDE účastnilo 133 vystavovatelů z 20 evropských zemí“, poznamenala Jitka Plouharová z destinačního managementu.

Na projekt ASTA bylo od roku 2004 vynaloženo městem Český Krumlov cca 200.000 Kč. V projektu posílení pozice na americkém trhu bude město Český Krumlov dále pokračovat a to především z toho důvodu, že země tzv. nové Evropy (včetně ČR) mají u Američanů největší potenciál růstu, Američané jsou velice lukrativními klienty a jsou fascinováni naší kulturou, historií, uměním a autenticitou místa, jak bylo zjištěno výzkumem agentury Czech Tourism. V roce 2005 navštívilo Českou republiku cca 300 000 Američanů, podle odhadů Czech Tourism by se v příštím roce měla zvýšit návštěvnost ČR o 20%.

Více informací o projektu ASTA v ČK: www.ckrumlov.cz/asta2006

Kontakt: Destinační management Český Krumlov: www.ckrumlov.cz/destination, destination@ckrumlov.cz, tel.: +420 / 380 704 628 - 29