Aktuality > 2006

Grantové programy města Český Krumlov v oblasti kultury

Město Český Krumlov přijímá od 31.1.2006 žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu města. Grantový program "Podpora projektů a aktivit v oblasti kultury pro rok 2006" je vyhlášen na základě usnesení zastupitelstva města č.3/1/2006 dne 26.1.2006 v souladu se Zásadami a pravidly pro poskytování podpor z rozpočtu Města Český Krumlov a v souladu s Programem podpory kultury města Český Krumlov schválený zastupitelstvem města dle usnesení č. 160/10/2005 dne 24.11.2005

Druhý grantový program "Hudba a Český Krumlov" je zaměřen na děti do 18 let a mládež do 25 let (oblast hudby pro jednotlivce, hudební skupiny, soubory a hudební seskupení). Termín vyhlášení je 28.2.2006, kdy bude výzva zveřejněna na úřední desce.

1. všeobecný grantový program - Podpora projektů a aktivit
    oblasti kultury pro rok 2006

Termín vyhlášení: 31.1.2006
Termín uzávěrky: 28.2.2006
Částka k rozdělení: 1,9 mil. Kč

Vyhlášení výsledků výběru příjemců:
rada města (granty do 50 tis. Kč) do 13.3.2006
zastupitelstvo (granty nad 50 tis. Kč) do 30.3.2006

Informace a formuláře jsou v elektronické formě k dispozici zde.

2. grantový program - Hudba a Český Krumlov

Termín vyhlášení: 28.2.2006
Termín uzávěrky: 31.3.2006
Částka k rozdělení: 100 tis. Kč

Vyhlášení výsledků výběru příjemců:
rada města do 18.4.2006
zastupitelstvo do 27.4.2006

Formuláře k dispozici pro grantový program Hudba od data výzvy, tedy od 28.2.2006Výzva u každého programu obsahuje vyhlášené okruhy, cíl programu, termíny, popis programu - finanční i nefinanční podpory a kritéria. Návrhy výběru z řad žadatelů předkládá komise Rady města ve složení: Bc. Zikmundová, Mgr. Votřelová, Mgr. Slavík, PhDr. Zadražil, PhDr. Slavko, J. Vozábal, Mgr. Ptáčková

Další informace poskytne oddělení kultury Městského úřadu Český Krumlov:
Telefon: +420 380 766 314
E-mail: simona.ptackova@mu.ckrumlov.cz
náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, 1. patro - kancelář odd. kultury, vnější vztahy

Výzva oznámení k dispozici na úřední desce MěÚ Č. Krumlov, Kaplická 439 nebo na www.mu.ckrumlov.cz - "Úřední deska".