Aktuality > 2006

Kulturní kalendář Český Krumlov 2006

Na počátku roku 2006 byla ediční řada propagačních materiálů, vydávaných městem Český Krumlov ve spolupráci s  Českokrumlovským rozvojovým fondem - Destinačním managementem doplněna o Kulturní kalendář 2006. Materiál informuje o mimořádně bohaté kulturní sezóně v tomto roce a o novinkách kulturní a turistické nabídky města i regionu Český Krumlov. Jedinečnost Českého Krumlova jako města kultury a umění potvrzuje dlouholetá tradice významných akcí - v tomto roce oslaví Mezinárodní hudební festival a Festival staré hudby již svůj patnáctý ročník, Festival komorní hudby a Slavnosti pětilisté růže se mohou pyšnit ještě delší tradicí, proběhne již jejich dvacátý ročník.

.. .. ..

   Tiráž české verze [PDF]

Tiráž německé verze [PDF]

Tiráž anglické verze [PDF]  

V materiálu dále nechybí tipy na výlet do okolí a do příhraničních měst (Linec, Pasov) a možnosti sportovního vyžití. Také je možno se dozvědět, jaké speciální prohlídky města Český Krumlov nabízí i jaké radovánky čekají během roku děti. Kulturní kalendář upozorňuje na významné kulturní akce (highlights) Českého Krumlova a to nejen v roce 2006, ale i 2007. Chronologický přehled akcí, uvedených v materiálu, pomáhá ke snazší orientaci a výběru akce v konkrétním termínu.

Kulturní kalendář 2006 je volně k dispozici v  Infocentru Český Krumlov na náměstí Svornosti v české, německé a anglické mutaci.

Ve spolupráci s Oficiálním informačním systémem regionu Český Krumlov byla rovněž připravena elektronická podoba Kulturního kalendáře 2006:

Přehled akcí, pořádaných ve městě i regionu Český Krumlov, je také možno vyhledat v Databázi akcí na


Vlajka Evropské unie  Tištěná i elektronická podoba Kulturního kalendáře 2006 byla realizována
 za finanční podpory Evropské unie - Phare CBC Programu „Kultura
 a cestovní ruch – propagace aktivit měst Linz a Č. Krumlov
“ (Phare 2003).