Aktuality > 2006

Sezóna veletrhů cestovního ruchu začala

Český Krumlov se představil na prvním veletrhu v České republice - na veletrhu GO & REGIONTOUR Brno, který se konal 12. - 15. 1. 2006. Zástupci Destinačního managementu a Infocentra společně s partnerem - Voroplavba Český Krumlov - představili destinaci v rámci společné expozice Jihočeského kraje.

Prezentace Českého Krumlova na veletrhu GO a REGIONTOUR Brno v roce 2006, foto: © Tibor Horváth

Jaká je turistická nabídka v Českém Krumlově pro letošní rok, se mohli návštěvníci dozvědět z Kulturního kalendář 2006, který měl na veletrhu svou premiéru.

Předběžná statistika veletrhů**:

Základní statistické údaje 2005 2006
Počet zúčastněných firem 1 162 1 224
Počet zastoupených zemí 26 28
Čistá výstavní plocha v m2 10 186 11 282
Výstavní plocha brutto v m2    19 200 25 000
Počet návštěvníků    38 439    38 500*

* Předpokládaná návštěvnost vycházející z údajů za první tři dny
** Údaje k 24.1.2006, zdroj www.bvv.cz

V prvních dvou dnech, určených odborným návštěvníkům, navštívilo veletrh 13 770 návštěvníků a VIP hostů.

Významnou doprovodnou akcí veletrhu byl MEETINGPOINT - odborný dvoudenní workshop zahraničních touroperátorů s představiteli tuzemských subjektů v oblasti cestovního ruchu (individuální pracovní jednání). Workshopu se účastnili zástupci touroperátorů z 10 evropských zemí (Belgie, Francie, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Polsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Velká Británie), zástupci Českého Krumlova jednali s touroperátory z 5 vybraných zemí. Kromě nových kontaktů byly získány rovněž významné informace o potenciálních trzích a potřebách klientů cílových destinací.

Prezentace Českého Krumlova na veletrhu GO a REGIONTOUR Brno v roce 2006, foto: © Tibor Horváth Expozice Jihočeského kraje na veletrhu GO a REGIONTOUR Brno v roce 2006, foto: © Tibor Horváth MeetingPoint na veletrhu GO a REGIONTOUR Brno v roce 2006, foto: © Tibor Horváth

V rámci doprovodného programu proběhla Prezentace konference ASTA (American Society of Travel Agents). Aktivity roku 2005 a plány roku 2006 představila ředitelka zahraničního zastoupení agentury Czech Tourism v New Yorku a zástupce ASTA. Posluchači se krátkou multimediální prezentací vrátili do roku 2005, kdy 7. - 9. 11. proběhl v kanadském Montrealu 75. ročník světového kongresu cestovního ruchu ASTA, na kterém se přímou účastí v rámci expozice Czech Tourism prezentoval i Český Krumlov.

Česká republika byla v Montrealu představena jako významná turistická destinace, prvotřídně připravená na přijetí účastníků International Destination Expo, které se bude konat v Praze 21. - 26. 3. 2006. Jedná se o zcela novou formu setkávání členů ASTA (členská základna čítá cca 20 000 členů ze 140 zemí), jejímž cílem je ukázat zahraničním cestovním kancelářím hostitelskou zemi nejen s její kulturnou i historií, ale především s jejími možnostmi a atraktivními programy. Podle odhadů Brooke E. Daniels (Senior Manager ASTA) a Kateřiny Pavlitové (ředitelka zahraničního zastoupení Czech Tourism v New Yorku) budou mít vystavovatelé jedinečnou neopakovatelnou šanci oslovit svojí nabídkou až 1 000 představitelů významných cestovních kanceláří z celého světa (především USA, Kanada), kteří mají mimořádný zájem navázat nové obchodní vztahy se zeměmi střední a východní Evropy.

Expozice České republiky na 75. ročníku světového kongresu cestovního ruchu ASTA, Montreal 2005, foto: © Libuše Smolíková Prezentace Českého Krumlova na 75. ročníku světového kongresu cestovního ruchu ASTA, Montreal 2005, foto: © Libuše Smolíková Expozice České republiky na 75. ročníku světového kongresu cestovního ruchu ASTA, Montreal 2005, foto: © Libuše Smolíková

Z dotazníkového šetření zahraničního zastoupení Czech Tourism a časopisu Smithsonian Magazine vyplývá, že americký turista je velice lukrativním klientem, nešetřícím na výdajích, hledajícím nové dosud neznámé trhy, fascinovaným českou kulturou a historií - ani Český Krumlov si tedy nenechá ujít tuto mimořádnou příležitost, naváže na dosavadní aktivity v rámci projektu „ASTA“ a představí svůj výjimečný potenciál nejen v rámci International Destination Expo v Praze, ale i v rámci předkongresových a pokongresových aktivit.

Více informací: