Aktuality > 2005

Nové dětské hřiště se zahradou v historickém centru Českého Krumlova

Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu) bude otevřeno ve středu 5.10.2005 ve 14.00h. Akce proběhne formou happeningu nazvaného "Děti Dětem", kterého se zúčastní i dětský sbor Brumlíci při ZUŠ Č. Krumlov pod vedením Lukáše Holce.

Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

Oficiální otevření provedou zástupci Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. (100% dceřiná společnost Města Č. Krumlov) za přítomnosti starosty města JUDr. Františka Mikeše, místostarosty Miloše Michálka a partnerů, kteří projekt podpořili: spol. Hochtief VSB a.s., Zlatý Anděl s.r.o. a stavební spol. Milan Hodboď, H&Co.

Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

Na revitalizaci celého území vynaložil Českokrumlovský rozvojový fond celkem 3,7 Mil. Kč. "K vzniku moderního hřiště v zahradě Hradební ulice přispělo několik vlivů: neutěšená situace v oblasti pohybově aktivního vyžití dětí v Č. Krumlově, stav zanedbaného pozemku zahrady v centru města v relativně klidném, příjemném prostředí a konečně účel a náplň vlastní činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu" říká jeho ředitel Ing. Miroslav Reitinger.

Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

Hřiště je pojato jako "zahrada plná her". Skládá se převážně z  tyčí, lan a jiných subtilních konstrukcí, tedy z takových herních prvků, které v nové zeleni nebudou dominovat svým objemem. Hřiště je rozděleno na dva sektory: část pro nejmenší děti s malými barevnými atrakcemi "Kompan - moments", které jsou umístěné u blízkého objektu kavárny, a sektor pro větší děti ve zbylé části zahrady, kde jsou volně rozmístěny prvky dánského herního systému "Kompan-galaxy" a lanová prolézačka "Corocord" na základní materiálové bázi kov - lano.

Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu), zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu) - záběr z průběhu výstavby, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o. Nové dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Č. Krumlově (nedaleko Benešova mostu) - záběr z průběhu výstavby, zdroj: archiv ČKRF spol. s r.o.

"Vzhledem k tomu, že tyto prvky nejsou v okolí úplně běžné, budou mít, jako každá nová věc, přirozeně své příznivce i odpůrce. Mnozí možná namítnou, že nerezové kovové konstrukce nemají v historickém městě co dělat. Věříme ale, že až odpůrci uvidí radost v očích svých dětí při hrách na tomto hřišti, budou na zvolený herní systém nahlížet jinýma očima," uvedl koordinátor projektu Ing. Tomáš Palouda. Podle něj prošel výběr herních prvků pečlivou analýzou. Kromě jejich ucelenosti byly prioritou při výběru rozmanité herní možnosti, bezpečnost a také trvanlivost.

Dětské hřiště v centru města má význam pro trvale bydlící občany i krátkodobé návštěvníky města. V širším pohledu ale nabídne klidné zázemí i pro turisty, kteří se rozhodnou strávit delší dovolenou v Českém Krumlově i s malými dětmi.

Dětské hřiště se zahradou v Hradební ulici v Českém Krumlově:

Investor a provozovatel: Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Architektonický návrh: Mgr. A. Luboš Zemen
Generální projektant: 4DS spol. s r.o.
Dodavatel stavebních prací: Milan Hodboď, H&Co
Dodavatel herních prvků: TOJA, Mgr. Lenka Moštěková
Partneři: Hochtief VSB a.s.
Zlatý Anděl s.r.o.
Milan Hodboď, H&Co.


Celkové investiční náklady rekonstrukce zahrady:2 mil. Kč
Celkové investiční náklady pořízení herních prvků a mobiliáře:   1,7 mil. Kč

Bližší informace:

Ing. Tomáš Palouda, koordinátor projektu
E-mail: tomas.palouda@ckrf.ckrumlov.cz
Telefon: +420 724 110 735