Aktuality > 2005

Dny evropského historického dědictví 2005 v Českém Krumlově - 9. až 18. září 2005 www.ckrumlov.cz/ehd2005

V září se každoročně otevírají v rámci Dnů evropského historického dědictví (European Heritage Days, dále EHD) nejširší veřejnosti brány zajímavých památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.

Cílem této akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. V Českém Krumlově se uskuteční od 9. do 11. září a 17. září. (více informací na www.ckrumlov.cz/ehd2005)

Akce celoměstského charakteru

Zpřístupněné památky v Českém Krumlově

Fotogalerie z Dnů evropského historického dědictví 2004

Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek
Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek
Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek
Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek

2. ročník ARS MAGNA 2005 Český Krumlov
Umění a duchovní vědy probouzejí památky

Setkání umělců, vědců a filosofů v rámci Dnů evropského historického dědictví pořádá krumlovská agentura Arteco-B.M. ve spolupráci s městem Český Krumlov, vstup zdarma.

Dny evropského historického dědictví 2004 v Českém Krumlově, 12. září 2004, foto: © Lubor Mrázek

Festival Ars Magna poodhalí jaká tajemství se skrývají v architektuře, ve výtvarných symbolech a krajině Českého Krumlova, exkurze, přednášky a koncerty přiblíží historická fakta i esoterní myšlení středověku a renesance, jejichž odkazy nás provázejí dodnes.

Všechny aktivity se uskuteční v nově zrestaurovaném gotickém sále bývalé Prelatury, který je zpřístupněn zatím pouze v těchto třech dnech.

Plakát [PDF 730kB], podrobný program akce: www.ckrumlov.cz/arsmagna2005