Aktuality > 2005

RŮŽE A MEČ - česko-rakouská výstava k románu "Vítek" Adalberta Stiftera

Drobné senzace, STIFTER 2005, logo

Titulní stránka k románu Adalberta Stiftera Vítek

Za účasti hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka a hejtmana Horního Rakouska Dr. Josefa Pühringera proběhne 25. června 2005 v  klášteře ve Vyšším Brodě vernisáž česko-rakouské výstavy "RŮŽE A MEČ. Stifterův Vítek." V den otevření výstavy je expozici možné navštívit od 12.00 do 16.00 hod. zdarma.

Stifterovo pozdní epické dílo Vítek líčí vzestup rodu Vítkovců, předků pánů z Rožmberka, v jižních Čechách 12. století. Literát staví Šumavu do centra dění a chápe jí jako protipól k mocenskému centru Praze. V šumavských lesích čerpá Vítek sílu a poznání a svými spravedlivými činy se zapojuje do politického dění své doby. Symbolem komplexních vztahů mezi soukromým a veřejným životem představuje (lesní) růže a meč. Jako protiváhu k politické realitě 19. století vytvořil Stifter ve své literární fikci představu evropské mezistátní pospolitosti, opírající se o spisovatelův velký respekt ke slovansko-českým dějinám a o jedinečný zájem o ně.

Sjednocování Evropy ve 21. století nabízí nové pohledy na nadčasové poselství a aktuálnost této vize, která byla pro Stifterovy nacionalisticky smýšlející současníky nepředstavitelná. Literárně historická výstava prezentuje ústřední témata románu, jeho vznik a recepci. Expozice vznikala za úzké spolupráce mezi Horním Rakouskem a Jihočeským krajem jako přespříhraniční projekt spadající do oblastí kultury, vzdělávání a cestovního ruchu v rámci oslav 200. výročí spisovatelova narození pod titulem "Drobné senzace. Stifter 2005".

Otvírací doba:

25.06. - 30.10.2005, denně kromě pondělí 09:00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.

Dalši informace:

Podrobné informace k výstavě
RŮŽE A MEČ

WWW: www.stifter2005.at
E-Mail: stifter2005.vbrod@seznam.cz
Telefon: +420 380 704 817 (denně 09:00 - 16:00 hod.)