Aktuality > 2005

Nová fotografická publikace„ - Český Krumlov“ Libor Sváček

V pátek 10. 6. 2005 proběhne na I. nádvoří zámku Český Krumlov slavnostní křest fotografické publikace Libora Sváčka - Český Krumlov. Začátek je v 16.00 hodin, součástí doprovodného programu je mj. autogramiáda a vystoupení hudební skupiny Black Bottom. Zájemci mohou v rámci této akce využít výhodné 25% slevy na zakoupení knihy.

Nová fotografická publikace „Libor Sváček - Český Krumlov“, foto: © Libor Sváček

Nová fotografická publikace je výsledkem 15leté profesionální práce Libora Sváčka, během níž vzniklo několik tisíc snímků zobrazujících město v různých obdobích, náladách, barvách, v nezvyklých pohledech či detailech. Do knihy byl zařazen reprezentativní výběr 160 fotografií, který na jednu stranu představuje Český Krumlov jako jedinečný historický klenot v jeho mnohotvárnosti a na druhou stranu je zároveň jakýmsi vyvrcholením několikaleté práce Libora Sváčka věnované jeho rodnému městu.

Kniha má obrazový charakter, texty v šesti jazycích jsou stručné, orientační, důraz je kladen na fotografie vysoké technické kvality. Nejprve je město představeno v dálkových pohledech a celcích, dále procházíme historickými částmi města, následují prohlídky zámku, interiérů, zámecké zahrady a opět celkové pohledy, tentokrát od západu. Velmi atraktivní jsou letecké záběry. Karel Schwarzenberg napsal pro tuto knihu výstižné motto, které nám mj. připomíná, že „...příští generace mají stejné právo vidět všechnu tu krásu tak, jak jsme ji viděli my i naši otcové“.

Nová fotografická publikace „Libor Sváček - Český Krumlov“, foto: © Libor Sváček

Kniha se může stát jak vhodným suvenýrem, tak reprezentativním darem, a to zejména díky exkluzivnímu vzhledu. Kniha se prodává v decentní kartonové krabici. Připravena je i dražší varianta publikace s koženou vazbou.

Autogramiáda v pátek 10. 6. 2005
na I. nádvoří zámku Český Krumlov

Vydalo: MCU vydavatelství Unios, Hany Kvapilové 10, Č. Budějovice
Fotografie: Libor Sváček, texty: Karel Schwarzenberg, Pavel Dvořák; grafická úprava: Pavel Dvořák
Texty jsou v češtině, angličtině, němčině, francouzštině, italštině a ruštině
Formát: 22 x 21,5 cm, 180 stran, DMC: 380 Kč