Aktuality > 2005

Mezinárodní koncert k 10. výročí spolupráce a Hudební školy Slovenj GradecXV. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů 3.- 5. června  2005 ZUŠ Český Krumlov

Koncert je zároveň součástí projektu "Nejstarší hudební škola v Čechách a její 225 letá existence - ZUŠ Český Krumlov (1780 – 2005)". Koncert proběhne v galerii Egon Schiele Art Centrum v Široké ulici v sobotu 28. května 2005 od 19.00 hodin. V podání nejlepších žáků obou škol zazní hudba pro klavír, housle, hoboj, kytaru, pozoun, trubku a flétnu, v druhé části vystoupí česko-slovinský smyčcový orchestr.   

Program koncertuXV. Celostátní přehlídka školních dětských a pěveckých sborů je vrcholným festivalovým setkáním nejlepších školních dětských sborů České republiky, jejichž účast je podmíněna vítězstvím v krajské přehlídce. Letošní celostátní přehlídky se zúčastní asi 800 dětí a okolo 100 dospělých z celé ČR. Po velmi pěkných zkušenostech, dojmech a kladných hodnotících ohlasech z pořádání loňského 14. ročníku  jsme se rádi ujali pořádání tohoto výjimečného festivalu v Českém Krumlově roce 2005 podruhé.

Koncert k 10. výročí spolupráce ZUŠ Český Krumlov a Hudební školy Slovenj Gradec

Smyslem přehlídky již není soutěžení, ale vytvoření příležitosti pro vzájemnou inspiraci a předávání zkušeností v oblasti dětského sborového zpěvu s důrazem na smysluplnou a ušlechtilou činnost dětí, má hluboký etický a morální význam. Je sváteční událostí pro děti, povzbuzením  pro sbormistry, potěšením pro posluchače (široká veřejnost, žáci základních škol, rodiče ...), je přehlídkou nejvyšší kvality dětského sborového umění v České republice.

Program přehlídky

Organizátoři:

Sdružení pro rozvoj ZUŠ v Českém Krumlově je ve spolupráci se Základní uměleckou školou hlavním organizátorem přehlídky z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ČR  a  NIPOS – ARTAMA (útvar pro neprofesionální hudbu, tanec, literaturu, dramatickou a výtvarnou výchovu).

Těšíme se na Vaši návštěvu !

PaedDr. Alena Švepešová
Ředitelka ZUŠ Český Krumlov