Aktuality > 2005

Návrhy hlediště otáčivého divadla – výstava studentů architektury z Liberce

Od 13. do 31. května bude ve vestibulu Městského divadla Český Krumlov k vidění výstava studentů 3. ročníku ateliéru prof. Jiřího Suchomela,  Fakulta architektury Technické univerzity v Liberci na téma „Návrhy hlediště otáčivého divadla“. Vernisáž výstavy se koná 13. 5. 2005 v 17:00 hodin.

Návrhy hlediště otáčivého divadla – výstava studentů architektury z Liberce

Studentům byla problematika hlediště otáčivého divadla v Českém Krumlově zadána jako tzv. designový úkol – volnější forma úlohy na jejíž vyřešení měli studenti 4 týdny. Během této doby studenti navštívili i samotou zámeckou zahradu v Českém Krumlově, kde si za doprovodu a odborného výkladu Ing. Jiřího Olšana prohlédli i dotčený objekt letohrádku Bellarie. Studenti měli za povinnost seznámit se předem mj. i s odbornými stanovisky, která jsou veřejně k dispozicina OIS regionu Český Krumlov (otacivehlediste.ckrumlov.cz) a zaujmout k nim vlastní názor.

Návrhy hlediště otáčivého divadla – výstava studentů architektury z Liberce

Od studentů se očekával spíše inovativní přístup, který může v budoucnosti přispět k nalezení společné cesty a k vyřešení této citlivé záležitosti. Zadání úkolu tak přímo nezohledňovalo nutná provozní hlediska, jako potřebná kapacita hlediště apod. Důraz měli studenti klást zejména na to, jak skloubit jedičnou hodnotu historického prostředí zahrady s dodržením jejích prostorových kvalit s naprosto novou moderní konstrukcí. O tom, do jaké míry se to studentům podařilo se může každý přesvědčit od 13. do 31. května v Městském divadle Český Krumlov. Návrhy hlediště otáčivého divadla – výstava studentů architektury z Liberce

V zadání bylo mimo jiné uvedeno: „Navrhněte konstrukci hlediště otáčivého divadla pro cca 120 lidí. Hlediště nemusí být zastřešené (funkční hledisko) a mělo by být demontovatelné. Smyslem úkolu je přijít s řešením demontáže či transformovatelnosti samotného hlediště, vzhledem k jeho sezónnímu využití a poloze.“

Na výstavu si Vás dovoluje pozvat
Ing. arch Ondřej Busta
odborný asistent v ateliéru profesora Jiřího Suchomela
Fakulta architektury Technické univerzity v Liberci
E-mail: ondrej.busta@seznam.cz
Telefon: +420 775 233 217