Aktuality > 2005

Náš voják v boji za svobodu a demokracii 60. výročí 2. světové války

Nová výstava Regionálního muzea v Českém Krumlově vznikla díky spolupráci s Vojenským muzeem Český Krumlov, Československou obcí legionářskou, Jihočeskou krajskou organizací Sdružení válečných veteránů ČR a českokrumlovskými modeláři a sběrateli.

Náš voják v boji za svobodu a demokracii - nová dlouhodobá výstava k 60. výročí 2. světové války, Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto: © 2005 Ing. Tibor Horváth

7. – 8. května 2005 vstup volný
otevírací doba: 10 – 17 hod., poslední prohlídky v 16.30 hod.

Výstava obsahuje 3 tématické celky:

  • od československých legií k mírovým misím Armády ČR
  • konec 2. světové války na Českokrumlovsku
  • modely pozemní výzbroje a techniky armád ze 2. světové války

Všechny části výstavy ukazují atraktivní exponáty. Jedná se například o stejnokroje či součásti výstroje a výzbroje našich vojáků z různých období, takřka 200 modelů pozemních bojových prostředků armád Německa, Velké Británie, SSSR a USA z období 2. světové války.

Náš voják v boji za svobodu a demokracii - nová dlouhodobá výstava k 60. výročí 2. světové války, Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto: © 2005 Ing. Tibor Horváth

Osvobození Československa připomínají ukázky stejnokrojů armády USA a SSSR, jejich zbraně a kolekce dobových fotografií i další artefakty. Výstava připomíná poslední oběti války, osvobození vězňů z transportu smrti a vítání osvoboditelů. Závěrečná část expozice popisuje postup při vytvčování demarkační linie mezi armádami USA a SSSR.

Náš voják v boji za svobodu a demokracii - nová dlouhodobá výstava k 60. výročí 2. světové války, Regionální muzeum v Českém Krumlově, foto: © 2005 Ing. Tibor Horváth

Výstava potrvá od 6. května do 20. listopadu 2005

Další informace:Foto: © 2005 Ing. Tibor Horváth