Aktuality > 2005

Přednášky na záchranu kostela sv. Mikuláše v Boleticích

Dovolujeme si Vás pozvat na naši přednášku, která se bude konat v Českém Krumlove v 18,00 dne 15.4. 05 v restauraci Laibon, na Parkáně.

Občanské sdružení Kostel sv. Mikuláše Boletice se rozhodlo uspořádat několik přednášek zabývající se tematikou záchrany unikátního románského kostela sv. Mikuláše v Boleticích pro budoucí generace a jeho možné sakrální a kulturní využití širokou veřejností. Jedná se o přednášky informativní s úkolem seznámit širokou veřejnost s významem a problematikou unikátní románské stavby a jejím možným využitím v rámci celého jihočeského regionu. Dalším, neméně důležitým, účelem přednášek je navázání kontaktů s místními či zahraničními partnery pro následnou dlouhodobou činnost OS Kostel sv. Mikuláše Boletice.

Přednášky na záchranu kostela sv. Mikuláše v Boleticích, zdroj: OS Kostel sv. Mikuláše Boletice

Sdružení si klade za cíl nejen záchranu unikátní gotické výmalby interiéru kostela, ale také záchranu kostela jako celku, jenž je unikátem nadregionálního významu.

První přednáška se uskutečnila v prostorách překrásné kájovské fary dne 18.3.2005 ve večerních hodinách za účasti členů Občanského sdružení Kostel sv. Mikuláše Boletice, velitele vojenského újezdu Boletice mjr. Ing. Trněného, pracovníků památkového ústavu v Českých Budějovicích - pana Mgr. Pavelce a paní Mgr. Cichrové, zástupců regionálního ekologického hnutí Šípek a široké veřejnosti zastoupené zejména občany Kájova a Chvalšin.

Přednášky na záchranu kostela sv. Mikuláše v Boleticích, zdroj: OS Kostel sv. Mikuláše Boletice

Všichni přítomní posluchači byli v průběhu prvních minut přednášky seznámeni jednatelkou OS Kostel sv. Mikuláše Boletice Annou Bauerovou s důvodem vzniku a činností občanského sdružení. Poté se slova ujal renomovaný památkář Mgr. Pavelec, který všechny přítomné posluchače zaujal poutavým odborným výkladem doplněným bohatou fotodokumentací.

Stavba, pozvolna chátrala od 60. let minulého století až do roku 1989, kdy byly zahájeny práce na záchranu kostela. Od r. 1993 nebyly k dispozici žádné finanční prostředky a dochází znovu k postupnému chátrání a vandalské devastaci dosud nedokončeného díla. Odborníci mají připravený návrh restaurátorských a rekonstrukčních prací v interiéru kostela. Zrestaurování originálních gotických fresek bylo vykalkulováno na částku 2 000 000,-Kč, kompletní obnova kostela na částku 5 000 000,- Kč .

Přednášky na záchranu kostela sv. Mikuláše v Boleticích, zdroj: OS Kostel sv. Mikuláše Boletice

OS Kostel sv. Mikuláše Boletice děkuje i touto cestou kájovským jeptiškám za poskytnutí prostor ke konání přednášky, zaměstnancům památkového ústavu, kteří zajistili odbornou stránku přednášky a v neposlední řadě též všem zúčastněným posluchačům, kteří poukázali svou přítomností na skutečnost, že ne každému je lhostejné prostředí ve kterém žije.

Annou Bauerová
jednatelka OS Kostel sv. Mikuláše Boletice

Další informace: