Aktuality > 2005

Telekontaktní péče umožňuje seniorům zůstávat v domácím prostředí

V domě s pečovatelskou službou na Vyšehradě byl v pondělí 21. března oficiálně představen automatický systém tísňového volání určený seniorům a zdravotně postiženým na Českokrumlovsku, fungující od letošního 15. února. Na projekt získala společnost Domy s pečovatelskou službou s občanským sdružením ICOS grant EU ve výši 100 000 eur, 10% přispělo město Č. Krumlov, které bude od srpna telekontaktní sociální péči hradit z rozpočtu. Na 24hodinovou službu je napojeno už 50 občanů, kteří v případě zhoršení zdravotního stavu, upadnutí a podobných problémů zmáčknutím tlačítka bezdrátového ovladače nošeného u sebe zalarmují dispečink. Ten se s klientem spojí přes hlasitý telefon, zjistí podstatu jejich potíží a podle situace zajistí účinnou pomoc. Dosud dispečerky organizovaly čtyři zásahy ¦ ve dvou případech s převozem do nemocnice. Tato služba umožňuje lidem setrvávat v domácím prostředí a je k dispozici i dalším zájemcům. Setkání se kromě představitelů radnice a dalších hostů zúčastnil senátor Tomáš Jirsa a bývalý senátor a vicehejtman Karel Vachta.

..

..     ..

Jana Zuziaková

Městský úřad Český Krumlov
Kancelář starosty, oddělení styku s veřejností a médii
nám. Svornosti 1
CZ - 381 01 Český Krumlov
tel: +420 380 766 328
mob: +420 606 635 249
fax: +420 380 766 811
e-mail: jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz