Aktuality > 2005

Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu České republiky do Evropské unie

Hlavní cíl projektu:

  • Zpracování pilotního projektového plánu rozvoje cestovního ruchu ve městě a regionu Český Krumlov.
  • Výsledky pilotního projektu jsou výchozím materiálem pro sestavení a předložení žádosti o podporu ze strukturálních fondů Evropské unie - Společného regionálního operačního programu (SROP) a následnou realizaci v letech 2005 – 2010 na základě získání dotace ve výši 75 procent na jeho úplnou realizaci.

Další cíle:

  • Projekt optimálního využití turistického potenciálu města Český Krumlov a jeho okolí
  • Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu České republiky do EU

Etapy projektu:

  • I. etapa – zastupitelstvo Města Český Krumlov schválilo I. etapu do r. 2006 ve výši hrazení 25 procent celkových nákladů na projekt, tj. 1 250 000,- Kč
  • II. etapa – bude předmětem další žádosti o dotaci, měla by probíhat do r. 2010

Zadavatel projektu: Město Český Krumlov

Zhotovitel projektu: KP Projekt s. r. o., České Budějovice

Projektový manažer: Ing. Karolína Kortusová, Český Krumlov

Český Krumlov je bezesporu jedno z nejkrásnějších míst v naší zemi, právem zapsané na prestižním Seznamu UNESCO. Každoročně se stává vyhledávaným cílem domácích i zahraničních turistů, a také proto vznikl na základě úvah Města Český Krumlov, jak postupovat dál v oblasti rozvoje cestovního ruchu, projekt Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU. Ten má mimo jiné formulovat, jak se bude město v této oblasti rozvíjet do roku 2010.

Tomu ale musela předcházet podrobná analýza současného stavu. K ní posloužily nejen odborné studie a materiály, zpracované předními odborníky a specialisty na tuto problematiku, ale také například dva velmi přínosné workshopy s místními podnikateli v oblasti kultury a cestovního ruchu. Přizvaní zástupci z řad široké veřejnosti nejen že sami pojmenovali pozitiva i negativa masového turismu ve městě Český Krumlov, ale také sami definovali, jakou cestou by se město a region mělo v příštích letech ubírat.

Zpracování projektu se opíralo i o analýzu dat z výzkumu návštěvníků a obyvatel Českého Krumlova, ze srovnávací studie cestovního ruchu v příhraničních regionech či jiných atraktivních destinací v České republice.

Všichni účastníci projektu mohli sledovat jeho průběh a vývoj na stránkách společnosti KP Projekt a prostřednictvím Oficiálního informačního systému města Český Krumlov

Projekt Podpora incomingové turistiky města a regionu Český Krumlov po vstupu ČR do EU na svém lednovém zasedání schválilo zastupitelstvo Města Český Krumlov, čímž schválilo jeho předložení do Společného regionálního operačního programu (SROP).

Sestavila:
Mgr. Pavla Kuchtová
Tisk. servis
Projekt rozvoje CR Český Krumlov
Tel: +420 602 184 252
pavla.kuchtova@cmail.cz