Aktuality > 2005

Nové možnosti parkování na městských parkovištích v Českém Krumlově

Českokrumlovský rozvojový fond, provozovatel městských parkovišť, přichází se vstupem do nového roku s úpravou obchodních podmínek parkování, která vychází vstříc rezidentům i abonentům, tj. trvale bydlícím i podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám z centra města.

Právě těchto osob se nejvíce dotýkají regulativní opatření v oblasti parkování na území pěší zóny, jež vstoupila v platnost. Oproti minulému roku si mohou všechny osoby, které se prokáží dokladem o trvalém bydlišti na území pěší zóny rozšířeném o některé přilehlé ulice, zakoupit tzv. rezidentní parkovací kartu umožňující parkování na vybraném parkovišti Jelenka 2, Pod poštou či Městský park za sníženou cenu 1.200 Kč/rok. Doposud byla tato sleva poskytována pouze jedné osobě žijící ve společné domácnosti.

Podnikatelské subjekty a instituce se sídlem či provozovnou v pěší zóně mohou zase využít mimořádné slevy na parkovišti "Pod poštou", kde tzv. abonentní parkovací karta přijde na 5.000 Kč vč. DPH za každé "firemní" vozidlo a rok. Ceny na ostatních parkovištích zůstávají pro tento typ zákazníků beze změny (10.000 Kč za prvé a 28.000 Kč za každé další vozidlo). Rezidentní i abonentní parkovací karty s poskytovanou slevou mohou být užívány jen pro konkrétní SPZ (RZV) osobních vozů rezidenta či abonenta.

Konečně poslední novinkou je možnost zakoupení roční parkovací karty na parkoviště Pod poštou, která je určena pro ostatní blíže nespecifikované zákazníky a jejíž cena je výrazně nižší oproti ostatním parkovištím a činí 12.000 Kč vč. DPH. Této karty mohou využít rovněž majitelé ubytovacích zařízení pro bezpečné a garantované parkování vozidel svých hostů.

Bližší informace o podmínkách parkování na městských odstavných parkovištích je možné získat v sídle ČKRF nebo na tel. čísle +420 380 711 429 v pracovních dnech od 8 do 16 hodiny.

Další informace: