Aktuality > 2004

Prezentace propagace cestovního ruchu na celorepublikové, krajské a místní úrovni

Ve středu 19. 5. 2004 proběhla v Jezuitském sále Hotelu Růže, Český Krumlov výše uvedená prezentace.

Prezentaci pořádalo Město Český Krumlov ve spolupráci s agenturou Czech Tourism (dříve Česká centrála cestovního ruchu), Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Destinačním managementem Českokrumlovského rozvojového fondu spol. s r.o.

..

Akci sponzorsky podpořil Hotel Růže a firma Restaurační servis Český Krumlov s.r.o. – děkujeme.

Program:

15.00 hod.
Zahájení
JUDr. František Mikeš, starosta města Český Krumlov  

15.05 - 15.45 hod.
Strategie propagace České republiky v letech 2004 - 2010
Český Krumlov jako Národní turistický produkt
Ing. David Gladiš - ředitel Czech Tourism
Mgr. Barbora Bělíková - ředitelka sekce vnějších vztahů Czech Tourism

.. .. ..

15.45 - 16.00 hod.
Strategie propagace Jihočeského kraje
Tématické produkty pro Jižní Čechy
Jitka Fatková - ředitelka Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR)        

16.00 - 16.15 hod.
Strategie propagace Českého Krumlova
Bc. Jitka Zikmundová, Mgr. Zdena Flašková, MBA - Destinační management ČKRF, s.r.o.  

16.15 - 17.30 hod.
Dotazy, volná diskuse

 

Diskusní příspěvky:

   
 1. Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje
  Mgr. Lubor Mrázek, správce Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov a Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje
 2.  

 3. Podpora v cestovního ruchu mimo hlavní sezónu -
  LIPENSKO DOVOLENÁ BEZ STRESU

  Luboš Krejza, ředitel spol. Lipno Servis s.r.o.
 4. .. .. ..

 5. Propagace České republiky a Informační mapové systémy
  Mgr. Radek Eliášek, MCU vydavatelství UNIOS
 6.  

 7. Prezentace projektu "Den s handicapem"
  Ing. Tibor Horváth, prezident Kiwanis klubu Český Krumlov
 8.  

 9. Problém propagace malých lokalit
  Jaroslav Čása, vedoucí správy Státního hradu Rožmberk nad Vltavou
 10.  

 11. Využití potenciálu města ČesKý krumlov jako významné destinace pro VIP návštěvy
  Miroslav Páral, výtvarník a ředitel Agentury českého keramického designu
 

Foto: Lubor Mrázek