Aktuality > 2004

ČeskokrumlovskýPohádkový důmje opět přístupný návštěvníkům

..

Pohádkový dům v Radniční ul. 29 v Českém Krumlově zpřístupnil dne 1. dubna 2004 po vzoru významných památek v České Republice opět své prostory veřejnosti.

.. .. ..

Expozice Kabinetu loutek Národního Muzea je obohacena o nové exponáty ve třech tématických celcích. Ty se věnují starým řemeslům, pivovarnictví a tajemné podzemní říši skřítků.

..

Celkový počet exponátů v Pohádkovém domě tak přesáhl hranici tří set unikátů z nichž nejstarší pocházejí z druhé poloviny 18. století. Jako jediné v České republice opustily depozitáře Kabinetu loutek Národního Muzea a zabydlely se právě v Českém Krumlově.

Na půdě Pohádkového domu je možno vidět novou expozici současného loutkářství.

Ve sklepích a na dvorku se připravuje instalace komorní galerie ak. sochaře Petra Fidricha, jehož díla vznikají přímo v ateliéru pod širým nebem na dvorku Pohádkového domu.

..

Na Vaši návštěvu v Českém Krumlově a v Pohádkovém domě se těší ochotný personál a Vilemína, duch domu v Radniční ulici 29.

Foto: Krumlovská Inspirace

Další informace:

Krumlovská Inspirace
Telefon, Fax: +420 380 713 246
Mobil: +420 777 119 656
E-mail: kintzl@krumlov.cz
WWW: www.inspirace.krumlov.cz