Občan > Aktuality > 2012

Zahájení rekonstrukce jezu Jelení lávka

aktualizováno 17.01.2012

Ve středu 18. ledna 2012 zahájí akciová společnost Zvánovec stavební práce na jezu Jelení lávka u mostu Na Plášti v rámci další etapy protipovodňových opatření.

Nejprve bude zřízen příjezd pro techniku, vybudována jímka v místě stavby a vystavěna propust pro vodáky. Tato část prací potrvá přibližně do konce června 2012 tak, aby byl jez s určitými omezeními pro vodáky sjízdný ještě před zahájením letní sezóny.

V nejbližších dnech bude položena především panelová cesta ke staveništi, a to od Chvalšinské silnice, podél Polečnice až k mostu Na Plášti a postupně v dalších týdnech bude vytvořen násyp pro sjezd do řeky. Podrobnější harmonogram prvotních prací je následující:

- 18. až 20. ledna - pokládka ochranné geotextilie, rozprostírání štěrku, pokládka panelů na příjezdové cestě od Chvalšinské silnice (technika: autojeřáb, traktorbagr a Tatra)

- 23. až 27. ledna - pokládka zbylých panelů, zahájení vytváření násypu sjezdu do řeku

Při průchodu v dané lokalitě (tj. pod mostem Na Plášti) je nutné věnovat vyšší pozornost pohybu stavebních strojů a techniky.

Další harmonogram prací bude zveřejněn po jednání vedení města s účastníky rekonstrukce jezu a lávek, jež se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s investorem a stavební firmou o minimalizaci negativních dopadů na život ve městě.

Na první část prací na jezu naváže v červenci druhá fáze. Ta potrvá do konce září 2012 (prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti). Do konce roku 2012 pak bude realizována etapa třetí (přemístění jímky, betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu) a závěrečná čtvrtá etapa bude probíhat od ledna do konce března 2013 (montáž pohyblivé konstrukce jezu, odtěžení jímek, zrušení přístupové komunikace na staveniště včetně provizorního přemostění Vltavy).

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava.