Aktuality > 2012

Český Krumlov od městské památkové rezervace k památce UNESCO

V květnu přivítá návštěvníky Regionálního muzea v Českém Krumlově nová výstava, která ponese název Český Krumlov - od městské památkové rezervace k památce UNESCO.

Výstava v Regionálním muzeu - Od městské památkové rezervace k památce UNESCO Dokumentární výstava k 20. výročí zapsání města a zámku na seznam UNESCO pojedná o proměnách Českého Krumlova jako chráněného památkového celku během posledních desetiletí. K vidění jsou dokumenty a materiály, včetně fotografií, které přiblíží a ozřejmí téměř třicetiletou cestu historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví UNESCO. Vernisáž výstavy proběhne v rámci slavnosti Kouzelný Krumlov v úterý 1. května ve 13 hodin.

Cesta k památce UNESCO byla dlouhá a trnitá. Už před necelými sto lety se objevila první souborná informace a to Soupis památek města Český Krumlov. Ten však nikdy nevyšel v knižní podobě. O třicet let později v roce 1947 vyšla publikace Český Krumlov, jejíž uměleckohistorické hodnocení poukázalo na nutnost ochrany zdejších památek jako celku. Následně v roce 1950 bylo centrum města Český Krumlov prohlášeno za městskou historickou rezervaci. Formulován byl i první územní plán města, ale k prosazení systematického postupu v záchraně památek přece jen něco chybělo. Byla to politická vůle, jasně formulovaná strategie a garance dlouhodobého finančního zajištění.

Za městskou památkovou rezervaci byl Český Krumlov prohlášen dne 10. 6. 1963. Zároveň bylo stanoveno, že se jedná „o památku evropského významu, která je zde znásobena uměleckými díly vynikající úrovně". Ani tento fakt však v následujících desetiletích nepřispěl k náležité obnově památek. Jednotlivé rekonstrukční práce byly prováděny nekoordinovaně, jakoby na náhodně vybraných lokalitách centra, takže až do konce 80. let 20. století působilo město dojmem převažující zanedbanosti, umocněným všudypřítomným zápachem znečištěné Vltavy. Jeho vysoce autentický charakter stavu památek však způsobil, že již dlouho před rokem 1989 patřil Český Krumlov k nejvyhledávanějším a nejobdivovanějším kulturně turistickým cílům v Československu.

Historické jádro Českého Krumlova bylo na Seznam UNESCO zapsáno na 16. zasedání Mezivládního výboru pro světové kulturní a přírodní dědictví v Santa Fe 14. prosince 1992. Dnes je Český Krumlov nejlépe zachovalý a nejreprezentativnější živoucí příklad středověkého malého města, které ročně navštíví více než milion turistů z celého světa.

Více informací na www.museum-krumlov.eu