Občan > Aktuality > 2012

Oznámení o uložení zdravotnické dokumentace

aktualizováno 03.02.2012

Zdravotnická dokumentace zrušeného nestátního zdravotnického zařízení, jehož provozovatelem byla MUDr. Ladislava Doňarová, obor zubní lékař, ortodoncie, s místem provozování T. G. Masaryka 205, 381 01 Český Krumlov, je uložena na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Zdravotnická dokumentace bude předána nově zvolenému lékaři v oboru zubní lékař, ortodoncie na základě jeho písemné žádosti.

Náležitosti žádosti o předání zdravotnické dokumentace:

- jméno, příjmení, RČ, adresa pacienta;

- jméno, příjmení lékaře (eventuelně obchodní jméno provozovatele zdravotnického zařízení), adresa místa provozování, telefonní kontakt, razítko zdravotnického zařízení a podpis.

Žádosti adresujte na:

Krajský úřad Jihočeského kraje                                                                                           OSVZ                                                                                                                                                                                                                        U Zimního stadionu 1952/2                                                                                                                                                                                     370 76 České Budějovice

V případě potřeby kontaktujte paní Marii Zikešovou - tel. 386 720 612, Mgr. Ditu Rezlerovou - tel. 386 720 606 nebo Mgr. Petru Papouškovou - tel. 386 720 607.