Občan > Aktuality > 2012

Vedení města Český Krumlov jedná o zkrácení termínu rekonstrukce lávky přes Vltavu

aktualizováno 02.02.2012

V úterý 31. ledna 2012 proběhlo na českokrumlovské radnici další jednání zástupců města Český Krumlov a stavebních firem, jež se podílejí na rekonstrukci jezu na Vltavě (firma Zvánovec, a. s.) a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti (firma SDS Exmost, s. r. o.). Hlavním tématem jednání bylo především zkrácení termínů stavebních prací na rekonstrukci lávek v centru města.

Rekonstrukce lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti bude zahájena 1. března 2012. Zástupci společnosti SDS Exmost, s. r. o. zvažují při rekonstrukci využít nový technologický postup, který by umožnil, aby stavební práce na opravě lávky probíhaly nezávisle na souběžně probíhající rekonstrukci jezu a na průtoku vody. Dosavadní šestiměsíční plán rekonstrukce lávky přes Vltavu by tak mohl být zkrácen přibližně o jeden měsíc. Navíc by bylo reálné umožnit provizorní provoz na nové lávce přes Vltavu již koncem června 2012. Nyní je nutné pověřit, zda lze nově navržený postup realizovat. Termín dokončení rekonstrukce se tedy bude odvíjet od rozhodnutí zhotovitele lávek.

V rámci I. etapy rekonstrukce jezu na řece Vltavě v Českém Krumlově, jejímž investorem je státní podnik Povodí Vltavy, proběhla od úterý 24. ledna do pondělí 30. ledna pokládka panelové cesty od Chvalšinské ulice, podél řeky Polečnice k mostu Na Plášti. V současné době je průchod pod mostem Na Plášti s omezením umožněn. Uzavřena je pouze panelová cesta podél Polečnice (chodci musejí používat trasu přes parkoviště v Jelení zahradě). V období od 31. ledna do 29. února bude do řeky navážen materiál na vybudování jímky pro práci na I. etapě rekonstrukce. V tomto termínu dojde ke zvýšenému pohybu nákladních vozů v Českém Krumlově. Od 6. února bude navážen materiál do místa staveniště u mostu Na Plášti z lomu ve Vyšném, a to po trase z lomu ulicemi Vyšenská, Na Svahu, Pod Kamenem a Chvalšinská. První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá do konce června 2012. Po dokončení této etapy bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť při levém břehu řeky.

Rekonstrukce lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici byla zahájena v prosinci 2011. V současné době je v místě lávky u mlýna provizorní přemostění, jež umožňuje přístup na Ostrov. Nová lávka bude osazena na jaře tohoto roku.

Veškeré práce jsou úzce koordinovány tak, aby omezení v dané lokalitě byla co nejmenší a trvala pouze po nezbytně nutnou dobu.

Termín dalšího jednání byl stanoven na 14. února, výstupy z jednání budou opět zveřejněny.

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě a lávek v Široké ulici a u mostu Na Plášti naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava nebo www.ckrumlov.cz/lavky.

Na rekonstrukci lávky přes náhon u mlýna v Široké ulici a lávky přes Vltavu u mostu Na Plášti získalo město Český Krumlov finanční prostředky ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů na základě podané žádosti do 13. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

Projekt Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov je spolufinancován Evropskou unií.

Regionální operační program Jihozápad - logo ROP

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/13.02435

Další informace o městě Český Krumlov či o aktivitách Městského úřadu Český Krumlov sledujte na webových stránkách www.ckrumlov.cz/obcan.