Aktuality > 2016

Hvězdy stříbrného plátna

18.10.2016 - 8.1.2017

Hvězdy stříbrného plátna - výstava v Regionálním muzeu

Hlavní výstava podzimní a zimní sezóny „Hvězdy stříbrného plátna" představí prostřednictvím kolekce výstavních exponátů filmové a divadelní hvězdy První republiky a Protektorátu a jejich další osudy. K vidění bude ve velké míře vystavená pozůstalost Adiny Mandlové; památky osobní povahy vztahující se k hereckým osobnostem (např. Nataše Gollové, Věře Ferbasové, Zitě Kabátové, Soně Červené, Svatopluku Benešovi, Oldřichu Novému atd.); originály i reprinty filmových plakátů a dobových karikatur; Dobové oděvy a doplňky „V čem se chodívalo do kina a do divadla"; fotografie, časopisy, kinoprogramy, knihy; čtenářský koutek...

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 18. 10. 2016 v 18:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka

 11. 10. 2016 - 8. 1. 2017

Adolf Born - výstava v Regionálním muzeu Putovní výstava „Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka", věnovaná našemu přednímu grafikovi a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi představí především jeho známkovou tvorbu z bohatých fondů Poštovního muzea v Praze. Výstava bude probíhat v komorním prostoru výstavní chodby přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově.

Adolf Born je autorem mnoha poštovních známek, z nichž na výstavě budou k vidění například příležitostný aršík k 500. Výročí objevení Ameriky (1992), návrhy obou známek, které vznikly k 740. výročí narození cestovatele Marca Pola, populární vánoční známky v nominální hodnotě 2 Kč z roku 1993, originální výtvarné předlohy pro známky z cyklu Europa - s tématem Pověsti a legendy, návrh známky Dětem z roku 2003 (Mach a Šebestová). Výstavní kolekci doprovodí ojedinělé fotografie Martina Říhy, dokumentující tvůrčí úsilí Mistra v prostředí vlastního atelieru nebo litografické dílny Tomáše Svobody v Praze. K vidění bude rovněž originálně zpracovaná maketa poštovní schránky vzor Zemánek, vyzdobená ak. mal. Adolfem Bornem.

Výstava bude slavnostně zahájena v úterý 11. 10. 2016 v 18:00 hodin v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.

Více informací a další aktuální události a výstavy najdete na www.muzeumck.cz

Výstavy můžete navštívit s Český Krumlov Card