Aktuality > 2014

Obrazový svět pozdního středověku

Gotické a renesanční kamnové kachle

18. února - 30. března 2014

Regionální muzeum v Českém Krumlově

gotické a renesanční kamnové kachle, Regionální muzeum, 2014

Zahajovací výstava muzejní sezóny 2014, pořádaná v rámci projektu Porta Culturae, tematicky navazuje na výstavu Obrazový svět pozdního středověku - gotické kamnové kachle na Písecku, která proběhla v Prácheňském muzeu v Písku na sklonku roku 2013.
Výstava dává nahlédnout do technologie vytápění a vaření v historii a zároveň představuje kachle coby unikátní umělecká díla a obrazy doby, svědčící o bohatství a vkusu, ale mnohdy také o náboženské a politické orientaci svých majitelů.

Výstava je premiérově připravena i pro návštěvníky s vadami zraku.