Občan > Aktuality > 2012

Kontejnery z Hradební ulice budou přesunuty pod most u DDM. Sběrné místo v Hradební ulici bude zrušeno.

aktualizováno 29.08.2012

Rada města Český Krumlov rozhodla na svém jednání dne 6. srpna 2012 o zrušení sběrného místa odpadu v Hradební ulici a přemístění kontejnerů na komunální a tříděný odpad do lokality pod mostem u Domu dětí a mládeže.

K rozhodnutí odstranit kontejnery z Hradební ulice vedly město dlouhodobé problémy spojené s umístěním velkého počtu kontejnerů v této lokalitě - na jednom místě bylo soustředěno 33 ks odpadových nádob. Je zřejmé, že taková koncentrace odpadů s sebou přináší i výrazné negativní projevy - nepořádek způsobený neodpovědnými původci odpadů, odkládání odpadů mimo nádoby na veřejné prostranství, zápach, hluk při návozu i vývozu. Jedná se tedy o naprosto nežádoucí využití veřejného prostranství v historickém centru města, památky zapsané na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO. Výjimečnost centra města s sebou nese i logická omezení (např. úzké středověké komunikace znemožňují přístup svozové techniky). Dalším ze zásadních podkladů pro rozhodnutí byl i písemný apel obyvatel předmětné lokality a těch, kteří v dané části města pravidelně pobývají. V případě potřeby město, samozřejmě, zajistí odvoz odpadu starým či imobilním občanům, kteří v této lokalitě žijí.

Novým dočasným stanovištěm pro kontejnery bylo zvoleno prostranství pod mostem u Domu dětí a mládeže.  Zde vznikne zabezpečené kryté sběrné místo.

Po přesunutí sběrných kontejnerů do nové lokality bude původní sběrné místo v Hradební ulici monitorováno jak kamerovým systémem, tak pravidelnými kontrolami s cílem zachovat zde bezpečnost a pořádek. Případné netolerování rozhodnutí o zrušení sběrného místa v Hradební ulici a pokračující hromadění odpadu v této lokalitě bude hodnoceno jako porušení obecně závazné vyhlášky a zákonných nařízení a bude trestáno dle obecně platných právních předpisů.

Ostatní sběrná místa v centru města zůstávají beze změny - ulice Parkán, Horní, Kostelní, Rybářská a Linecká.

Děkujeme všem, kterých se tato změna týká, za jejich vstřícnost a pochopení. Věříme, že toto rozhodnutí bude pro rozvoj kvality života a podnikání v historickém centru města Český Krumlov jednoznačným přínosem.

Více informací k odpadovému hospodářství se dozvíte na stránkách města www.ckrumlov.cz/odpady nebo přímo na Odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov.