Občan > Aktuality > 2015

Plánování sociálních služeb

aktualizováno 7.1.2015

Ve třech pracovních skupinách složených ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb vznikl nový Plán sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Český Krumlov. Materiál je zpracován na roky 2015 - 2017 a je zaměřen na jednotlivé cílové skupiny uživatelů služeb v našem ORP (senioři, zdravotně postižení, etnické menšiny, rodiny s dětmi, mládež apod.). Koordinátorem přípravy bylo Město Český Krumlov ve spolupráci s Jihočeskou rozvojovou o.p.s., která je rovněž nositelem dotačního projektu, ze kterého byla příprava spolufinancována.

Aktuální návrh dokumentu je k dispozici zde.

Informace k sociálním a souvisejícím službám v sociální a zdravotní oblasti, které jsou dostupné na území Českokrumlovska zde.

Přílohy:
Sociodemografická analýza a analýza sociální situace v ORP Český Krumlov zde
Šetření v obcích ORP Český Krumlov zde
Dotazníkové šetření zde

Další informace a podklady jsou k dispozici zde: http://www.jihoceskarozvojova.cz/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb-na-uzemi-obce-s-rozsirenou-pusobnosti-cesky-krumlov.html.

Nový dokument PSS je připravován v rámci projektu „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Český Krumlov, reg.č.: CZ.1.04/3.1.03/97.00006, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.