Občan > Aktuality > 2012

Město Český Krumlov oznamuje záměr prodat formou výběrového řízení nejvyšší nabídce byty v Českém Krumlově

aktualizováno 03.02.2012

Jedná se o byty v dobrém stavu v domech na sídlišti Mír v Českém Krumlově, část obce Domoradice. Všechny domy jsou nově zateplené, byty mají nová okna, sklepní kóje a jsou volné. Součástí prodeje budou i spoluvlastnické podíly na společných částech budovy a podíly na stavební parcele.

1) byt č. 150/2 o velikosti 70 m2, 3+1 s příslušenstvím v druhém poschodí domu č.p. 150, ulice Urbinská

2) byt č. 159/22 o velikosti 70 m2, 3+1 s příslušenstvím v šestém poschodí domu č.p. 159, ulice Lipová

3) byt č. 160/2 o velikosti 69 m2, 3+1 s příslušenstvím v prvním poschodí domu č.p. 160, ulice Lipová

Zájemce o koupi shora uvedených bytových jednotek doručí městu Český Krumlov na doručovací adresu Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov ve lhůtě do 29. 2. 2012 nabídku, která bude obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo a datum narození zájemce, v případě právnické osoby platný výpis z obchodního rejstříku, označení bytové jednotky číslem a návrh kupní ceny, která nebude nižší než 690.000,-- Kč u bytu č. 150/2, nižší než 649.000,-- Kč u bytů č. 159/22 a 160/2. Nabídka bude v zalepené obálce viditelně označené "prodej bytu č. ...", s označením čísla bytu, přičemž v každé obálce bude nabídka pouze na jeden byt.

Bližší informace a případnou prohlídku bytů je možné dojednat na tel. 380 766 605, pan Ing. Miroslav Valach.

Přesná poloha bytů č. 150/2, 159/22 a 160/2