Občan > Aktuality > 2012

Rok 2012 je rokem dvacátého výročí zápisu historického centra města Český Krumlov na Seznam světového dědictví UNESCO

aktualizováno 03.08.2012

logo Unesco s textem Rok 2012 je pro město Český Krumlov velice významný. V prosinci roku 1992 bylo historické centrum Českého Krumlova včetně areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov spolu s historickými centry měst Praha a Telč zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. Tehdy se tím Československá republika vrátila mezi země, které si váží a ochraňují své historické kulturní dědictví. Rok 2012 je zároveň rokem přijetí Konvence světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, již čtyřicet let platí mezinárodně uznávané principy a pravidla k zabezpečení ochrany, zachování a předání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím.

Při této příležitosti připravilo město Český Krumlov řadu akcí pro širokou veřejnost s cílem vzdělávání a osvěty občanů města a také několik akcí pro odborníky.

Prioritou je práce s dětmi a mládeží. Již od října minulého roku probíhá vzdělávací projekt "UNESCO pro mladou generaci". Jeho cílem je zprostředkovat téma historického a kulturního dědictví mladým lidem. Projekt se skládá ze dvou částí, a to znalostní soutěže "UNES-CO víš a znáš" a výtvarné soutěže a pozdější přehlídky umělecké tvorby dětí a mládeže "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH".

  • Znalostní soutěž "UNES-CO víš a znáš" probíhala od 11. října 2011 do 20. dubna 2012. Byla zaměřena na žáky druhého stupně základních škol v Českém Krumlově, které téma UNESCO zařadily do výuky školního roku 2011/2012. Ideou je získání znalostí a informací o organizaci UNESCO a o smyslu, poslání a práci UNESCO v rámci světového společenství s důrazem na kulturní oblast a téma World Heritage. Účastníci absolvovali povinné aktivity jako přednášku na téma UNESCO a World Heritage (proběhla ve čtvrtek 10. listopadu 2011), prohlídku města s odborným výkladem (uskutečnila se 16. listopadu 2011) a soutěžní kvíz, který se konal 29. února 2012. Kdo nejlépe zúročil své poznatky, byl odměněn tematickou zážitkovou cestou UNESCO do Paříže.
  • Výtvarná soutěž "ŽIVOT v PAMÁTKÁCH" probíhá od 11. října 2011 do 10. září 2012 s přesahem do listopadu/prosince 2012. Je zaměřena jak na školní kolektivy, tak mládež a děti docházející a pracující v dětských a mládežnických organizacích ve svém volném čase. Možná je i účast dětí a mládeže z partnerských měst města Český Krumlov: Hauzenberg (DE), Vöcklabruck (AT), Slovenj Gradec (SLO), San Gimignano (IT). Ideou je podpora vnímání a poznání historického a kulturního dědictví regionu formou vizuální umělecké tvorby v oboru fotografie, grafika, malba a filmový dokument. Na fotografiích, v grafických či malířských výtvarných dílech či formou filmového šotu ztvární účastníci téma "Jak se žije v památkách" zachycující běžné situace života lidí v historickém prostředí. Přehlídková výstava děl se uskuteční v Českém Krumlově v měsících listopad a prosinec 2012.

V termínu 4. a 5. prosince 2012 se uskuteční mezinárodní odborná konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO" a slavnostní společenské setkání "aktérů" zápisu z roku 1992. Téma managementu historických památek, zejména městského charakteru jako Český Krumlov, je velmi aktuální a právě 20 let na Seznamu světového dědictví je příležitostí k výměně zkušeností a znalostí s odborníky z celého světa. Cílovou skupinou je odborná veřejnost v oblasti managementu historických památek, členové samospráv historických měst a míst, architekti, urbanisté, odborníci v cestovním ruchu, studenti a pedagogové z vysokoškolských pracovišť zabývající se managementem lokalit, cestovním ruchem a odborníci památkové péče. Key speakers konference budou Ruth M. and Kenneth R. Wright, experti na hydrologii a archeologii z coloradského Denveru dlouhodobě studující lokalitu peruánského Machu Picchu, památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1983.

Na slavnostní valné hromadě se v Českém Krumlově 4. prosince 2012 sejdou členové sdružení České dědictví UNESCO, což je sdružení obcí a měst České republiky, na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

6. prosince 2012 Ruth M. and Kenneth R. Wright na veřejné přednášce „Tajemné Machu Picchu" představí tajemstvím opředené dávné sídliště Inků poutavým vyprávěním o svých zážitcích z četných cest na Machu Picchu a podělí se o svá zjištění, co bylo jedním z důvodů zániku mocné říše Inků.

Zajímavé akce chystají v Českém Krumlově ve spolupráci s městem Český Krumlov další subjekty a partneři.

  • V sobotu 27. října 2012 pořádá k příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO Klub českých turistů v Českém Krumlově vyhlídkovou vycházku kolem města. Trasa umožní výhledy na historické centrum, zahrnuta bude také návštěva zámecké zahrady a vše bude doplněno odborným výkladem.
  • Na sobotu 8. prosince 2012 je ve spolupráci s Českými drahami se chystá vyjížďka zvláštním parním vlakem na trase České Budějovice - Český Krumlov. Odjezd z Českých Budějovic je plánován v 10:40 a příjezd do Českého Krumlova v 12:30. Pro účastníky jízdy je připraven zajímavý program v historickém centru včetně Státního hradu a zámku.
  • V Regionálním muzeu probíhá do konce roku 2012 jedinečná a velmi úspěšná výstava „Příběh města Český Krumlov" mapující sedmisetletou historii Českého Krumlova. Od dubna 2012 bude rozšířena o expozici dokumentů a materiálů včetně fotografií, které přiblíží a ozřejmí téměř třicetiletou cestu historického centra města od městské památkové rezervace k památce na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Významné výročí je příležitostí ke komunikaci a výměně zkušeností a znalostí s odbornou veřejností v oblasti památkové péče, managementu památek na Seznamu světového dědictví UNESCO a cestovního ruchu.

  • 14. dubna 2012 navštívilo Český Krumlov více než 80 členů rakouské organizace SKAL CLUB, která sdružuje oborníky a manažery v oboru cestovní ruch. Své výroční zasedání v Linci spojíli s poznáním a slavnostním večerem na zámku v Českém Krumlově. Součástí programu zde byl také odborný seminář na téma památky UNESCO a cestovní ruch.
  • 20. dubna 2012 přijeli do Českého Krumlova zástupci městské správy, odborníci na památkovou péči, architekti, urbanisté a řemeslníci města Salzburg. V rámci vzdělávacího projektu „Zeitspuren" se seznámili s prací správy Státního hradu a zámku Český Krumlov, s projekty Revitalizace klášterů, Museum Fotoateliér Seidel a Revitalizace Ateliéru Egona Schieleho a Synagogy.

Český Krumlov se stal za dvacet let kulturním městem s nabídkou akcí, které přesahují hranice města, regionu i země. Slavnosti pětilisté růže 22. - 23. června 2012 navštíví každoročně více než 20 tisíc příznivců středověkých her a slavností. Představení před otáčivým hledištěm v zámecké zahradě zahrnují všechny žánry včetně opery s famózním José Curou v Komediantech 24. - 26. srpna 2012. Festival komorní hudby 29. června - 8. července 2012 souzní se zámeckým prostředím a opravdovou lahůdkou a pastvou pro všechny smysly je zámecká slavnost Barokní noc na zámku Český Krumlov® 29. a 30. června 2012. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov zve do Českého Krumlova hvězdy operního nebe a odvážně a kreativně využívá exteriéry historického centra města. Soulad kvalitní hudby a umění s unikátním prostředím je zárukou jedinečných zážitků, 21. ročník proběhne od 20. července do 18. srpna 2012. V polovině září prostře hudební hostinu také Festival barokních umění, jehož pátý ročník začne v Maškarním sále zámku slavnostním koncertem k 20. výročí zápisu Českého Krumlova na seznam UNESCO. Dárek k tomuto jubileu našel soubor barokní hudby Hof Musici vedený Ondřejem Mackem v archivu - zazní tedy novodobá premiéra holdovací kantáty z 18. století napsané na oslavu narozenin Josefa Adama ze Schwarzenbergu, který se zasloužil o barokní tvář města.

Návštěvníkům i obyvatelům města bude i v roce 2012 k dispozici Český Krumlov Card. Zakoupením karty lze navštívit čtyři nejvyhledávanější atraktivity pohodlně během třicetidenní platnosti s 50% cenou běžného vstupného. Kartu lze zakoupit v Infocentru na náměstí Svornosti nebo v jednotlivých expozicích: Hradní muzeum a zámecká věž, Regionální muzeum, Museum Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centrum. Základní varianta stojí 200,- Kč, rodinná 400,-Kč. www.ckrumlov.cz/card.

Na téma světového dědictví a poznání kulturních a historických hodnot města jsou připraveny pro školní třídy, sportovní oddíly a další dětské a juniorské kolektivy výlety „Sláva, nazdar výletu do Českého Krumlova!" Putování časem nabízí výlet „Ahoj UNESCO", odhalit tajemství a vyzkoušet si zručnost při výrobě fotografií na přelomu 19. - 20. století umožní výlet „Jak se fotografovalo před 100 lety" v Museu Fotoateliér Seidel, výlety „Ahoj na vodě" a „Ahoj na kole" protáhnou tělo i duši po vodě i krásnou krajinou kolem Českého Krumlova. www.ckrumlov.cz/skolnivylety.

Město Český Krumlov si dovoluje uvést, že změny v programu oslav jsou vyhrazeny.

Partnery a sponzory projektu "UNESCO pro mladou generaci" jsou: Ministerstvo kultury České republiky; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; Jihočeský kraj; Stálá mise České republiky při UNESCO; České dědictví UNESCO; Národní památkový ústav České Budějovice; Městská knihovna v Českém Krumlově; Regionální muzeum v Českém Krumlově; Museum Fotoateliér Seidel; Státní hrad a zámek Český Krumlov; Sdružení průvodců Český Krumlov, o. s.; pan Mgr. Martin Jakab; paní Mgr. Marie Kalistová; Městské divadlo Český Krumlov, o. p. s.; Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.; Rotary club Český Krumlov; Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism; Zambelli-technik, spol. s r. o.; Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; K + B Expert, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s.; Linde Pohony, s. r. o.; FRONIUS Česká republika, s. r. o.

Spolupořadatelem mezinárodní odborné konference na téma "Moderní management historických měst na příkladu památek UNESCO" a slavnostního společenské setkání aktérů zápisu z roku 1992 je Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism. Generálními sponzory jsou Budějovický Budvar, n. p. a FRONIUS Česká republika, s. r. o. Dalšími sponzory jsou poté Schwan Cosmetics CR, s. r. o.; Kaufland Česká republika, v. o. s. a Linde Pohony, s. r. o.

Další informace o akcích konaných k příležitosti dvacátého výročí zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO naleznete na webových stránkách www.ckrumlov.cz/unesco20.

Program kulturních akcí, informace a servis www.ckrumlov.cz.