Aktuality > 2009

Webová prezentace města získala první cenu

www.ckrumlov.cz - 1. cena v kategorii multimedia

Ve dnech 7. a 8. 10. proběhl v Karlových Varech mezinárodní filmový festival TOUR FILM. Tento festival prezentuje filmy o cestování a zahrnuje také besedy s cestovateli a tématické výstavy.

V rámci TOUR FILMu se konal i další, již 16. ročník festivalu TOUR REGION FILM, kde soutěžily kraje, města a regiony České republiky v kategoriích filmy a multimédia. Celkem se do soutěže přihlásilo 128 filmů a 51 multimédií. Mezi soutěžícími nechyběl ani Český Krumlov. Soutěžil v kategorii multimédia s Oficiálním informačním systémem (OIS) www.ckrumlov.cz a obsadil první místo. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo v Slavnostním sále GRAND hotelu Pupp a cenu za město Český Krumlov převzali místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová a manažer OIS Tibor Horváth.

O festivalu TOUR REGION FILM

Pořadatelem národního filmového festivalu TOUR REGION FILM je Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Od roku 2003 je festival spojen s mezinárodním filmovým festivalem turistických filmů TOURFILM Karlovy Vary. Posláním festivalu je uvést a ocenit audiovizuální snímky a multimedia, které svou obsahovou náplní a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji cestovního ruchu v České republice.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:
1. videosnímky a filmy s tématikou prezentace krajů, regionů, měst a turistických atraktivit v České republice
2. multimedia (www + CD-ROM) s tématikou prezentace krajů, regionů, měst a turistických atraktivit v České republice
Snímky a multimedia posuzuje porota jmenovaná každoročně Festivalovým výborem a složená z odborníků cestovního ruchu, tvůrců a kritiků. Porota uděluje ocenění v každé kategorii nejlepším třem a dále uděluje ceny poroty.

Výsledky TOUR REGION FILM 2009

Další informace na:
Lázeňský festival Karlovy Vary - České Lázně v Evropě, o.p.s. - www.spalife.info  
Filmový festival Tourfilm - Avant Promotion, s. r. o. - www.tourfilm.cz  

Karlovarský týden se letos koná již počtvrté a je akcí pro odbornou i širokou veřejnost.