Občan > Aktuality > 2012

Městský úřad Český Krumlov rozšířil vyvolávací a objednávkový systém

aktualizováno 31.07.2012

Vyvolávací a objednávkový systém Městského úřadu Český Krumlov byl nově rozšířen i na Odbor vnitřních věcí, oddělení správních činností, kam žadatelé denně přichází pro občanské průkazy a cestovní doklady. Občané si mohou nově na městských webových stránkách v sekci Úřad on-line rezervovat konkrétní termín schůzky až tři měsíce dopředu a mají jistotu, že budou v daný čas přednostně odbaveni. Objednávkový systém zároveň umožňuje on-line sledovat počty čekajících klientů a aktuální čekací lhůty na oddělení správních činností. Městský úřad si od nového systému slibuje zefektivnění práce a zvýšení komfortu pro občany.

Odbor vnitřních věcí v souvislosti se změnou legislativy čelí od začátku letošního roku náporu občanů žádajících o občanský průkaz nebo cestovní pas. Důvodem je mimo jiné fakt, že úřad přebral odpovědnost za tuto agendu i od obcí s pověřeným obecním úřadem z oblasti Českokrumlovska. Navíc od 26. června 2012 musí mít svůj vlastní cestovní doklad každé dítě cestující za hranice České republiky. Nový vyvolávací systém by měl tedy zrychlit, zpřehlednit a zefektivnit proces vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů.

Oddělení správních činností také rozšířilo své úřední hodiny, aby žadatelům o průkazy vyšlo vstříc:

Po   7.30 - 11.00   12.00 - 17.00

Út   7.30 - 10.00 - přednostně pro rodiny s dětmi v předškolním věku

St   7.30 - 11.00   12.00 - 17.00

Čt   7.30 - 10.00 - přednostně pro rodiny s dětmi v předškolním věku

Pá   7.30 - 12.00 - přednostně pro výdej dokladů


Na webových stránkách města Český Krumlov v sekci Úřad on-line se občan může v rezervačním systému předem objednat na přesný termín a to dokonce až tři měsíce dopředu. Stačí si vybrat úkon, o který na úřadu chce žádat, přesný den a čas a pak už se jen včas dostavit.

V případě, že žadatel nebude mít rezervaci termínu on-line vytvořenou před příchodem na úřad, zůstává systém v podobě, na jakou je zvyklý už z jiných oddělení. U stojanu vyvolávacího zařízení si vyzvedne lístek s pořadovým číslem, přejde do místa odbavení a vyčká, až bude jeho číslo na světelném panelu vyvoláno. Úřad upozorňuje na změnu umístění stojanu vyvolávacího zařízení. Z původního místa je stojan nově přemístěný přímo do vstupního prostoru úřadu.

V neposlední řadě stojí za zmínku další novinka, kterou je možnost využití bezplatného internetového Wi-Fi připojení v budově úřadu, zatímco žadatel čeká na vyřízení své žádosti.

K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit rodný list dítěte, rodné listy a oddací list rodičů a občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad. V případě nutnosti vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno zažádat o vydání „Osvědčení o státním občanství ČR" (platí se správní poplatek 100 Kč). Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek u e-OP je 50 Kč, e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.

Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání pasu typu „BLESK", který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě platí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografie.

Další informace k podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas naleznete na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov na www.ckrumlov.cz/pasy a www.ckrumlov.cz/obcanky.