Občan > Aktuality > Archiv aktualit 2009 > Nápady jak na odpady - rozhlédni se a pochop souvislosti

Nápady jak na odpady - rozhlédni se a pochop souvislosti

2. července 2009

Kampaň „Nápady jak na odpady" připravená Ekocentrem Šípek byla úspěšně zakončena. Školní týmy předvedly realizaci svých odpadových projektů na konferenci konané 19. června v přednáškovém sále Gymnázia Český Krumlov. Záštitu nad celým projektem převzala místostarostka Jitka Zikmundová, která se konference také zúčastnila. Do projektu se zapojili žáci z pěti tříd  Českokrumlovských škol. Každá přihlášená škola vytvořila pracovní tým, pro který ekocentrum připravilo několik naučných výukových programů. Úkolem týmů bylo nejdříve vyhodnotit odpadovou situaci školy a jejího okolí a na základě výsledků děti vytvořili návrhy projektů, které by zlepšily odpadovou situaci. Každý pracovní tým obdržel startovací balíček, který obsahoval brožury a pomůcky, vztahující se k problematice třídění. Cílem celého projektu nebylo jen samotné třídění odpadu, ale především to, zdali se dá omezit množství vyprodukovaného odpadu. Děti v rámci projektu navštívily třídící linku skládky tuhého komunálního odpadu Pinskrův dvůr v Českém Krumlově, kde se na vlastní oči přesvědčily, kolik odpadu se vyprodukuje během roku. Téměř všichni žáci se shodli, že práce na skládce by jim moc „nevoněla". Každý pracovní tým měl za úkol vytvořit program osvěty pro svoji školu. Na základní škole Za Nádražím začali s osvětou v rámci projektu na prvním stupni, kdy vysvětlovali svým nejmenším spolužákům, který odpad se dá třídit a který ne. S odstupem času zjišťovali, že pro školu tato osvěta měla přínos a v koších na tříděný odpad se skutečně objevuje to, co tam patří.

Základní škola Linecká

Na základní škole v Linecké zase naopak vyrobili plakáty a vylepili je na nástěnkách ve škole. Děti dokonce vyhlásily soutěž o nejlepší návrh a zpracování kontejneru na odpad z recyklovatelného materiálu.

Základní škola Plešivec

Tým Plešivecké základní školy se pustil do osvěty také ve třídách prvního a druhého stupně. Zde byl do školy v rámci projektu pořízen i lisovací stroj na plastové lahve. Děti se pustily do výroby plakátů s výzvou k třídění a recyklaci. Jeden z těchto plakátu nazvaný Dejte jim pohov - sešlapujte PET lahve, zaujal i místostarostku. „Plakát by se mohl objevit na kontejnerech s tříděným odpadem v ulicích Českého Krumlova, aby humornou formou pobídl občany k sešlapování PET lahví" uvedla místostarostka.

Základní škola T. G. Masaryka

Základní škola T. G. Masaryka docílila kampaní toho, že se na každé patro školy dostaly kontejnery na tříděný odpad a děti se také naučily umisťovat bioodpad na biokompost v zahradě školy.

Gymnázium Český Krumlov

Žáci Českokrumlovského gymnázia se rozdělili do tří skupin, z nich každá měla své poslání v rámci projektu Nápady jak na odpady. Zjišťovali, co se na jejich škole třídí a kolik odpadu vyprodukují. Provedli anketu mezi dětmi a učitelským sborem, aby poznali, jaké povědomí mají o problematice třídění. Další skupina vyhotovila plakáty s radami co s odpadem a jakou ekologičtější alternativou se dají některé výrobky nahradit.

Děti dostaly za účast a snahu při realizaci svých projektů dárkové tašky a také psací tužky vyrobené z 89%  recyklovatelného materiálu (převážně recyklovatelné PET lahve). Všichni zúčastnění na projektu se shodli, že i po skončení programu budou v třídění a osvětě pokračovat a budou se snažit předávat své zkušenosti dál.  Žáci poděkovali Ekocentru Šípek za vedení  projektu a městu Český Krumlov za finanční podporu. Dalšími partnery programu byly Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Děti mne velice překvapily, jak jsou šikovné a jakou snahu věnovaly svým projektům. Získané postřehy z celého projektu  předají i svým sourozencům, rodičům a dalšímu okolí. Tím má celý program velikou hloubku i do budoucích let. Moc se mi líbí nápady barevného vyvedení kontejnerů na tříděný odpad, kterým bychom rádi oživily naše město. Musím říci, že děti přesně vystihly svým sloganem motto celého projektu - Nejlepší odpad je ten, který není," uvedla místostarostka Jitka Zikmundová.

Město Český Krumlov podporuje ze svého rozpočtu ekologické aktivity v rámci Programu podpory ekologické výchovy, Ekocentrum Šípek získal pro rok 2009 od města grantové finanční prostředky ve výši 268 500 Kč.

<-->